Projek Dialog

Hudud di Kelantan: Kesangsian berasas

Perbincangan fiqh dalam konteks Dalam isu undang-undang hudud Kelantan, bukan soal polimik undang-undang dan politik sahaja yang dibincangkan, tetapi terdapat juga polemik fiqh yang masih tidak mendapat jawapan tuntas. Dalam makalah ini, saya tidak menyatakan semua polemik fiqh tersebut, tetapi hanya sudut pandang yang mahu dibawa ke meja perbincangan ini. Sedia maklum bahawa dalam dunia moden ini, bukan tidak ada negara yang telah melaksanakan hudud. Ini dapat dilihat di negara sudan dan Pakistan. Namun, kedua-dua negara ini telah membuktikan kegagalan dalam perlaksanaan hukuman tersebut. Contoh dalam kes Pakistan, definisi zina agak longgar sehinggakan mangsa rogol di Pakistan tidak terbela. Ini kerana, dalam kes Pakistan, mangsa rogol perlu mendatangkan saksi empat orang dengan alasan bahawa ia dibawah kesalahan zina. Bukan sekadar itu, malahan kegagalan mangsa rogol mendatangkan saksi empat orang, menjadikan mangsa rogol pula dikenakan hukuman atas kesalahan Qazaf. Dalam kes Sudan pula, apabila definisi murtad amat longgar, menjadikan pihak kerajaan seperti punyai kuasa untuk menuduh orang yang tidak sehaluan sebagai murtad: pengkritik keputusan kerajaan dituduh murtad dengan alasan mengkritik undang-undang islam (kononnya), lalu dia dihukum dengan hukuman bunuh. Perkara ini telah menimpa seorang ulama Islam di Sudan bernama Syaikh Mahmood Taha. Kebimbangan ini wujud dalam Enakmen Hudud Kelantan. Makanya tidak hairan bahawa kebimbangan fitnah bakal terjadi ekoran terlaksananya undang-undang tersebut berlaku. Di sisi lain pula seperti hukum bunuh dalam kesalahan murtad dan penzina yang telah merasai persetubuhan secara sah. Khilaf Di kalangan ulama Islam sendiri, terdapat kekhilafan dalam menyatakan hukuman bunuh terhadap kesalahan murtad. Dr Taha Jabir menulis sebuah buku bertajuk “La Ikrah fi al-Din” telah merungkai perkara ini secara jitu. Disamping itu pula, Syaikh Mahmood Syaltut, seorang ulama besar dari Universiti al-Azhar pernah mempersoalkan tentang status hukuman bunuh terhadap kesalahan murtad, kerana ia tidak wujud dalam al-Quran, sedangkan hukuman mencuri dan qazaf yang dianggap kurang berat pula ada dalam al-Quran. Dalam hujah mereka, al-Quran tidak boleh diatasi oleh hadis, lebih-lebih lagi jika wujud percanggahan dengan umum al-Quran. Pada mereka, umum al-Quran telah menyatakan hukuman bunuh tidak dibenarkan kecuali wujud nas al-Quran sendiri yang menyatakan keizinan membunuh tersebut. Alasan mereka adalah merujuk kepada ayat 151 dari surah al-An’am dan ayat 33 dari surah al-Isra’ yang menyatakan larangan membunuh manusia. Adapun keizinan bunuh pula, yang wujud dalam al-Quran hanya hukuman Qisas (melayu : kesalahan balasan, seperti orang membunuh, maka dibunuh balas; orang meluka, maka diluka balas), hukuman muharabah (melayu : pemberontakan). Mereka berhujah lagi, kewujudan hadis-hadis yang menyebut tentang hukuman bunuh terhadap orang murtad, bukan melibatkan kesalahan hudud, tetapi lebih kepada kesalahan yang berwajah politik, seperti tindakan Saidina Abu Bakar al-Siddiq yang melakukan serangan terhadap orang murtad yang tidak membayar zakat kerana di kala itu, zakat merupakan sumber utama negara. Hudud menurut siapa? Ini dikukuhkan lagi bahawa di zaman Nabi Muhammad saw, agak ramai juga yang murtad, tetapi tidak pernah disuruh bunuh oleh Nabi Muhammad saw ekoran murtadnya mereka itu. Kejadian ini berlaku seperti sejarah Isra’ dan mikraj yang cukup masyhur di kalangan umat islam; murtadnya Ubadillah bin Jahsy yang asalnya beragama hanif yang memeluk Islam, lalu memeluk agama kristian di Habsyah; murtadnya seorang penulis wahyu berasal dari Bani Najjar kepada agama Kristian; Murtadnya Abdullah bin Sa’ad bin Abi Sarah yang merupakan adik beradik susuan Saidina Osman bin Affan ekoran tindakannya melakukan penyelewengan pada beberapa teks ayat al-Quran sehinggakan Allah SWT menurunkan ayat 93 dari surah al-An’am. Disamping itu pula, tentang hukuman rejam bagi penzina yang pernah merasai persetubuhan secara sah yang wujud dalam undang-undang hudud Kelantan, sedangkan hukuman tersebut terdapat pertikaian, apakah ia wujud dalam islam atau tidak? Al-Imam Abu Zuhrah menyatakan bahawa hukuman tersebut tidak wujud dalam Islam. Pandangan itu disokong oleh al-Qaradawi dan Dr Mustafa al-Zarqa’. Alasan beliau, bahawa hukuman itu tidak wujud dalam al-Quran, sedangkan dalam hadis, ia merujuk kepada hukuman di awal islam yang dimansukhkan dengan ayat sebat seratus sebatan  kepada penzina. Pada beliau, hukuman rejam adalah syariat yahudi yang tidak wajar dianggap sebagai kesalahan hudud. Hudud dan ekonomi Zaman khalifah islam ke-2, di bawah pentadbiran Saidina Umar, beliau menangguhkan hukuman potong tangan kepada pencuri. Tindakan itu kerana melihat status ekonomi negara yang tidak mengizinkan perlaksanaan tersebut. Ia dikenali sebagai ‘Am al-Maja’ah (Tahun kebuluran). Al-Qaradawi pernah menyatakan, “sebelum melaksanakan hudud, beri makan terlebih dahulu kepada orang-orang lapar, sediakan pekerjaan untuk penganggur, berikan pendidikan kepada orang jahil; semestinya melaksanakan perkara ini sebelum melaksanakan hudud”. Dari sudut fiqh, tindakan Kelantan mahu melaksanakan hudud, sewajarnya dicukupkan syarat-syarat kelayakan untuk perlaksanaan. Bukan sekadar syarat dari sudut ekonomi, tetapi dari sudut kredibiliti negeri dalam mengurus kewangan negeri juga wajar diwujudkan terlebih dahulu; yang sehingga kini masih gagal. Kelantan di bawah kepimpinan PAS adalah negeri yang berhasrat mahu melaksanakan hudud yang dilihat berat, tetapi seperti mengabaikan kewajipan yang lebih besar dari hudud, iaitu melaksanakan badan Hisbah (seperti Selcat di Selangor dan Pinang Cat di Pulau Pinang). Kewajipan melaksanakan Hisbah berbanding hudud ini, umpama kewajipan mendapat kemampuan kewangan dan kesihatan tubuh badan untuk menunaikan kewajipan menunaikan ibadat haji. Ada pihak menyatakan bahawa hisbah tidak disebut dalam al-Quran, sedangkan hudud itu disebutkan dalam al-Quran (hukuman hudud yang disebut dalam al-Quran, hanya kesalahan mencuri, pemberontakan, zina dan Qazaf. Adapun kesalahan minum arak, termaktub dalam hadis). Dengan itu, menjadikan kewajipan Hudud didahulukan berbanding Hisbah. Dijawab bahawa al-Quran, tidak pernah dinyatakan larangan memukul ibu bapa, tetapi yang termaktub dalam al-Quran adalah larangan mengatakan “oh” kepada ibu bapa. Walaupun tidak disebut larangan memukul ibu bapa, tetapi dengan kefahaman larangan mengatakan “oh” terhadap ibu bapa itu sudah difahami secara jelas terhadap larangan memukul ibu bapa. Maka begitulah kewajipan melaksanakan Hisbah sebelum melaksanakan hudud. Begitujuga, bahawa sebelum Kelantan mahu melaksanakan hudud, sewajibnya Kelantan melaksanakan pengurusan hasil mahsul balak secara Islam terlebih dahulu. Ini kerana, kepentingan melaksanakan pengurusan hasil mahsul balak mengikut Islam lebih utama berbanding kepentingan perlaksanaan hudud, sepertimana kepentingan solat lebih diutamakan berbanding kepentingan menunaikan ibadat haji. Hudud di Malaysia: suatu realiti? Manusia mungkin tidak akan meragui kewajipan hudud, tetapi disebabkan sudah ada perlaksanaannya di sebilangan negara membawa kepada kezaliman (kes Pakistan dan Sudan) menjadikan manusia sangsi dengan hukum itu. Manusia mungkin tidak meragui hudud, tetapi keraguan itu berlaku pada pihak pelaksana yang tidak punyai kredibiliti ekoran kegagalan melaksanakan perkara yang lebih mudah dari hudud. Bukan isu hudud mahu dilaksanakan atau tidak, tetapi yang menjadi isu adalah, apakah kepimpinan pemerintahan Kelantan mahu melaksanakan hudud itu benar-benar punyai kredibiliti dan kelayakkan melaksanakannya? Ekoran kredibiliti dan kelayakkan, makanya bukan isu menolak atau terima hudud, tetapi yang menjadi isu adalah, apakah Kelantan berjaya memberikan fitrah dalam perlaksanaan hudud atau mendatangkan fitnah pada perlaksanaan hukum itu? Islam yang hebat, kadangkala buruk kerana kegagalan umatnya. (Sila email editor di projekdialog@yahoo.com untuk bibliografi lengkap)       unnamed

]]>

Melayu: kaum terasing

“Man is condemned to be free: condemned, because he did not create himself, yet nonetheless free, because once cast into the world, he is responsible for everything he does.” – Jean Paul Sartre

Masyarakat Melayu suka dikenali sebagai masyarakat yang mewarisi budaya sopan santun yang tinggi, menghormati orang yang lebih tua, menjaga tatasusila, memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap autoriti, mempunyai sikap kejiranan yang baik, menjaga keluarganya, menyantuni pelbagai bangsa dan agama dan sebagainya.

Kita juga terkenal dengan kesantunan dalam mengkritik dan menegur dengan pantun-pantun, sajak-sajak, puisi-puisi dalam menyatakan pendirian. Kita malah tidak biasa menerima kritikan secara terbuka dan lebih memilih pendekatan yang lebih beradab dan hikmah. Walaubagaimanapun, sikap-sikap ideal ini menyebabkan “side-effect” tersendiri yakni takut bercakap benar dan bersikap jujur agar menjaga hati supaya tidak terluka jika perkara yang dilontarkan itu pahit untuk diterima. Kita adalah masyarakat yang lebih mementingkan adab berbandingkan sifat bertanya dan cabar mencabar secara kritis. Kita juga sering kali mengangkat nilai kekeluargaan , persahabatan terlalu tinggi sehingga membutakan mata terhadap kezaliman, ketidakadilan, korupsi dan segala negativiti yang dibawa oleh ahli keluarga sendiri dan orang-orang terdekat yang kita sayangi. Kita juga suatu masyarakat yang sentiasa mengambil pendekatan berhati-hati dalam mendepani sesuatu perkara. Kita takut untuk mengambil risiko akan perubahan yang ingin dibuat. Kita terlalu takut mengorbankan stabiliti  yang dipunyai untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Segala perubahan yang cuba dibawa oleh  orang-orang yang mempunyai pemikiran yang berlainan dianggap suatu ancaman malah terasing dari nilai-nilai dari tradisi yang mereka pegang. Fenomena-fenomena ini melahirkan masyarakat kita yang susah untuk berubah, pasif terhadap pembaharuan, budaya suka mengampu asalkan punya keselamatan ekonomi, kronisme keluarga dalam pentadbiran, ketidakadilan yang diserahkan kepada takdir, penyerahan daya fikir kepada autoriti-autoriti kepada ilmu, kesetiaan membuta tuli kepada institusi masyarakat seperti keluarga dan raja,  ketaksuban terhadap tradisi dan merasa superioriti, penyerapan segala pemikiran dari luar secara total tanpa mengikut konteks yang akhirnya terperangkap antara mendukung status quo dan memberi alternatif yang juga terbuka untuk dipersoalkan. Keterasingan dalam konteks Melayu Semua ini juga bertitik tolak dari sikap keterasingan masyarakat kita dari mendepani realiti. Keinginan untuk menjadi diri sendiri dimusnahkan dengan persepsi masyarakat dan norma-norma sedia ada yang mengekang dirinya untuk memanifestasikan potensi diri yang sebenar. Meluahkan pendapat dan diri sebenar mereka merupakan suatu pantang larang dan dosa besar jika ia bercanggah dengan nilai-nilai masyarakat. Kesannya mereka lebih rela menjadi hipokrit dan menyerah diri kepada nilai-nilai yang telah ditetapkan tanpa membuat pilihan yang bertanggungjawab. Masyarakat pula lebih suka melihat kestabilan yang kosmetik dan keamanan yang palsu  tanpa mendepani dan mengakui perbezaan yang wujud dalam setiap individu-individu yang berbeza dari sistem nilai mereka. Sebagai contoh, seorang melayu yang menjadi muslim secara keturunan, yang mana pada akhirnya memilih untuk keluar dari sistem nilai Islam dan menjadi atheist, pastinya dia akan dikecam dan disisihkan dari keluarga dan masyarakat kerana dianggap sesat dan menyeleweng. Keterasingan: individu dan masyarakat Keterasingan ini berlaku kepada kedua-dua pihak yakni pada individu tersebut dan masyarakat. Individu yang cuba melawan atau keluar dari sistem nilai itu akan memilih sama ada untuk kekal berada dalam agama walaupun sudah tidak mempercayainya kerana takut disisihkan. Jikapun dia mengikuti agamanya, tetapi bukan dengan pilihannya sendiri, sebarang kerosakan dan kepincangan yang berlaku atas kapasiti dirinya akan terpalit kepada agama yang dianuti tanpa pilihannya itu. Mereka juga akan cuba memulihkan akidah mereka tanpa mempedulikan fikiran dan kejujuran hati mereka sendiri untuk membuat pilihan. Untuk masyarakat pula, keterasingan dari mendepani realiti bahawa setiap individu itu berbeza fikrah dan pegangannya walaupun anak mereka sendiri, menyebabkan mereka tidak dapat menerima hakikat wujudnya perbezaan, ketidaksetujuan dan perubahan dalam tradisi yang mereka pegang selama ini. Hasilnya, mereka lebih suka melihat masyarakatnya yang seragam dan bersetuju sahaja dengan tradisi zaman berzaman dan pegangan akidah yang sama secara luaran tanpa mengiktiraf terdapatnya perbezaan yang boleh sama-sama kita hormati, atau perubahan yang mendalam sepanjang aliran zaman. Melihat berbondong-bondong orang pergi ke masjid lima waktu sehari semalam , berbuat pesta zikir besar-besaran , dan memberi khutbah-khutbah setiap jumaat dan ditadahkan kepada telinga penganut-penganutnya itu seperti sudah cukup menjadikan mereka beriman dan beramal soleh tanpa mengambil kira konteks masyarakat moden yang terdedah kepada teknologi maklumat yang menyebabkan pemikiran penganutnya dipengaruhi idea-idea dari pelbagai saluran. Kesan terhadap keterasingan ini ialah, masyarakat melayu secara umumnya, lebih suka melihat “biah solehah” mahupun keamanan sosial yakni keamanan dari fikrah songsang (baca: berbeza) dan berada dalam keadaan selesa tanpa bersiap sedia dengan segala kemungkinan berlakunya perbezaan yang datang dari luar mahupun kesedaran individu-individu dalam masyarakat  tersebut. Ketidaksediaan ini menyebabkan mereka terasing dengan sendirinya dengan hanya mempelajari dogma dan nilai-nilai tradisi masing-masing tanpa melihat dalam konteks masyarakat yang lebih luas yang dipenuhi dengan kepelbagaian. Mereka akan cepat merasa sensitif dan beraksi dengan ekstrim apabila nilai-nilai mereka diganggu gugat. Masyarakat juga akan menyimpan mereka-mereka yang hipokrit dalam agama mereka dan buih-buih yang sentiasa memburukkan imej dan ajaran agama yang indah itu. Mereka akan merasa ralat dengan keterbukaan dan harmoni yang cuba dibawa dalam proses interaksi dengan kepelbagaiaan dan perubahan. Perbezaan dan perubahan bukan lagi suatu rahmat, malah menjadi malapetaka yang tidak sanggup dihadapi. Kebebasan dalam konteks Melayu? Penyelesaian terhadap keterasingan ialah kebebasan. Tetapi apakah maksud kebebasan ini? Semua orang menceritakan tentang kebebasan dan menjuarainya. Namun kebebasan mempunyai banyak penakrifan yang berbeza. Tambahan pula, dalam masyarakat melayu yang berpegang kepada tradisinya, rempuhan pemodenan yang membawa aliran-aliran yang membawa konsep kebebasan individu yang digali dari rasionaliti tentu sekali memberi cabaran kepada masyarakat melayu Islam yang juga masih bergelut dengan variasi-variasi aliran akidah yang pelbagai. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, seorang tokoh falsafah German yang Masyhur, bagi saya, tepat dalam soal kebebasan ini. Pada beliau pertembungan antara pelopor kebebasan individu dan pendukung tradisi masyarakat yang bukanlah suatu yang negatif. Beliau benar dalam mengatakan bahawa “The history of the world is none other than the progress of the conciousness of freedom.” Kebebasan sepanjang sejarah adalah pertembungan (struggle) untuk mencapai kebebasan. Sehingga ke hari ini, persoalan kebebasan bergema di merata tempat. Ia memberi kesan yang baik kepada proses kebebasan yang lebih segar dan baru. Melalui kaca mata Hegel, kebebasan bukan suatu nilai mutlak yang kekal dan tidak berubah akan tetapi sentiasa berkembang setelah pertembungan dan pergelutan itu berjaya diatasi. Ini jelas berbeza dengan konsep individualiti abstrak yang mana kebebasan itu merupakan hak asasi manusia yang ada sejak azali. Apa yang Hegel tunjukkan ialah, kebebasan bukanlah sewenang-wenang bagi sesuatu individu atau komuniti berbuat sesuka hati dan tidak mahu diganggu. Non-interference penting, tetapi ia tidak mencukupi untuk memberi maksud yang lebih lengkap dan menyeluruh kepada kebebasan. Kebebasan bagi Hegel suatu proses pergelutan berpanjangan. Seperti mana juga tradisi perlu difikir-kaji, begitu jugalah kebebasan liberal perlu diuji-cabar agar dialektik yang berterusan akan menumbuhkan kebebasan bentuk baru yang lebih mengambil sisi-sisi tradisi dan konteks secara konkrit dan digabungkan dengan konsep kebebasan individu yang akhirnya membentuk sintesis yang menggabungkan tradisi dan kebebasan. Tradisi di sini bukan sesuatu benda monolitik dan statik yang mesti disanjung dan diterima secara total dan buta tuli. Ia sudah memadai untuk dianggap sebagai sesuatu landasan yang tidak boleh dielakkan kerana kita hanya boleh bermula daripada keadaan yang sedia ada. Penolakan secara total terhadap tradisi dan pengambilan secara total konsep kebebasan individualist liberal juga adalah suatu bentuk kelampauaan yang tidak mengambil kira nilai-nilai masyarakat setempat. Tetapi ini bukan setakat menerima realiti semata-mata. Hegel akur kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang mempunyai idealnya tersendiri. Cuma pencapaian ideal itu harus berlaku dalam dunia, dalam arus dan liku-liku realiti secara konkrit. Jika kita inginkan kebebesan itu sebagai suatu hakikat, jadi non-interference itu tidak mencukupi. Kebebesan harus dizahirkan sebagai satu cara hidup, di mana ia tidak terbatas dalam rangka apa yang dibayangkan dalam imaginasi kita, tetapi direalisasikan secara konkrit. Di sinilah pergelutan itu penting. Dalam pergelutan antara ideal dan realiti, apa yang ada sekarang dan impian kebebasan yang ingin dicapai boleh dizahirkan: keunikan setap individu akan dihargai. Pada masa yang sama, individu tersebut tidak memahami dirinya sebagai satu entiti yang tercerai dari masyarakat, tetapi dia memahami bagaimana potensi dan depth dirinya boleh dikenali dengan lebih mendalam dan bermakna setelah berhadapan dengan dunia secara langsung. Masyarakat pula melihat bagaimana pengiktirfan terbuka terhadap keunikan setiap individu membolehkan perkembangan dan kesuburan wacana dan budaya yang membawa kepada evolusi dalam penghayatan terhadap makna dan dimensi-dimensi kebebesan. Proses itu bukan satu yang mudah, atau singkat, tetapi itulah realiti yang harus diterima: kebebasan bermakna dan berharga kerana kemuncaknya boleh dirasa, maknanya difaham, apabila ia terhasil dan dirasa dalam pergelutan. Kesimpulan Anak-anak melayu yang ingin bebas dari kekangan masyarakatnya perlulah bersedia untuk berhadapan dengan penolakan dan penyisihan. Kebebasan tidak lagi sewenangnya diberi sebagai hak akan tetapi perlu dituntut dan diperjuangkan sehingga diterima oleh masyarakat. Pergelutan yang berlaku janganlah dianggap sebagai suatu permusuhan akan tetapi suatu pergelutan yang perlu bagi mendapatkan “recognition” dari masyarakat terhadap individu yang ingin menjadi diri sendiri. Mereka harus bertanggungjawab atas kebebasan yang dituntut itu. Masyarakat pula, perlu lah bersedia dengan sebarang tuntutan kebebasan dan mendepaninya dengan hujah dan cuba mengatasinya tanpa manipulasi undang-undang dan paksaan. Masyarakat perlu sedia keluar dari zon selesa mereka dan cuba menelaah mengapakah kebebasan begitu menggiurkan di zaman ini dan bagaimana menyuai padan kebebasan individu yang pelbagai untuk diadaptasi supaya nilai-nilai tradisi dapat menerima perubahan zaman untuk hidup bersama secara harmoni.         unnamed ]]>