Ujaran Kebencian: Pengajaran dari Indonesia

hate speech. Dalam syarahan ini, pak Irfan menerangkan perbezaan antara hate speech dan freedom of speech (kebebasan bersuara), yang seringkali ditampakkan perbezaannya melalui siapakah di tampuk kuasa. Bagi golongan yang tidak mempunyai kuasa sosial mahupun politik, adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk melindungi hak mereka untuk hidup dengan aman. Bagaimana mungkin pula mereka hidup dengan aman sekiranya sering diancam keselematan mereka oleh orang awam? Apakah pula isu-isu yang berbangkit daripada memperlihatkan perbezaan ujaran kebencian dengan kebebasan untuk berkata apa sahaja? Jemput dengarkan pembentangan ini oleh pak Irfan Abu Bakar! https://www.youtube.com/watch?v=OiZAgtqY0CU]]>