Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/projekdi/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/projekdi/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/projekdi/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/projekdi/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Sensitiviti masyarakat dan peranan dialog - Projek Dialog

Projek Dialog

Sensitiviti masyarakat dan peranan dialog


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/projekdi/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Apa itu Projek Dialog? Projek Dialog merupakan satu inisiatif yang diusahakan sebagai respon terhadap kegagalan kita masyarakat di Malaysia untuk berhadapan dan mengetengahkan isu permasalahan yang sering dianggap sensitif. Atas sebab itu, sejak awal penubuhan dua tahun yang dahulu, Projek Dialog telah secara aktif membincangkan, menggalakkan dan menjadi platfom wacana berkenaan hubungan antara agama dan etnik, isu-isu masyarakat seperti masalah gelandangan, pendidikan, diskriminasi minoriti dan sebagainya melalui pelbagai siri program dan penulisan. Salah satu keutamaan dalam usaha dialog ialah menguruskan sensitiviti dan insensitiviti yang tertanam dalam minda masyarakat tanpa menetapkan kekangan terhadap mana-mana golongan untuk bersuara dan menyampaikan pandangan. Sensitiviti atau insensitiviti satu pihak terhadap pihak yang lain dalam sesuatu isu kebiasaannya bukanlah satu persepakatan yang dikongsi bersama dalam satu masyarakat dengan komuniti pelbagai dan terpisah seperti di Malaysia. Dialog merupakan satu proses berhadapan dengan permasalahan dan pertentangan, bukan sekadar satu aktiviti suka-suka memuatkan retorik mudah perpaduan dan penyatuan dikalangan golongan perpandangan serupa dan mengabaikan pihak berpandangan berbeza. Proses dialog ini penting untuk meningkatkan kefahaman, toleransi serta penerimaan antara pelbagai golongan berbeza dalam masyarakat tanpa sebarang pengasingan khususnya terhadap golongan minoriti. Atas sebab ini, sememangnya ada kebarangkalian perbezaan pandangan yang akan menyentuh sensitiviti dan menyinggung perasaan golongan-golongan tertentu. Isu-isu kontroversi tetap akan timbul, dan dalam sesetengah situasi kesilapan akan dilakukan yang merupakan kebiasaan dalam satu usaha dialog, seperti mana yang telah berlaku baru-baru ini. Dialog merupakan satu proses yang panjang dimana setiap permasalahan baru yang dihadapi merupakan satu pelajaran dalam memahami realiti sosial dalam masyarakat berkepelbagaian di Malaysia. Perkongsian bukan Perwakilan Turut penting untuk dinyatakan di sini, atas sebab kepelbagaian pandangan yang dipromosikan oleh Projek Dialog, sebarang perkongsian sama ada berbentuk kenyataan di laman web mahupun perkongsian dalam media sosial tidak semestinya mewakili pandangan individu, kolumnis mahupun organisasi yang terlibat dengan Projek Dialog. Projek Dialog merupakan platfom perkongsian yang meraikan kepelbagaian pandangan dan pendirian secara bebas sama ada oleh individu mahupun organisasi dan ini yang ingin ditekankan oleh Projek Dialog, sebagai arah masyarakat Malaysia menuju masa hadapan yang lebih harmoni.  

]]>

Share your thoughts!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Articles