Indahnya Malaysia: Agama Buddha

Agama Buddha adalah agama kedua terbesar di Malaysia, di mana 19.2% dikalangan warganegara kita terdiri daripada penganutnya. Sebagai satu agama yang tiada otoriti muktamad untuk menetapkan hala tuju agama ini, Buddhisme diamal dalam pelbagai bentuk. Satu inisiatif sedang digerakkan oleh Malaysian Buddhist Council, yang mewakili pelbagai aliran kepercayaan Buddhisme, untuk membangunkan agama Buddha, terutamanya dalam merelevankan lagi pesanan agama tersebut untuk keadaan masakini, termasuklah memupuk solidariti dikalangan masyarakat penganut Buddha secara amnya.  02                                     03                           04                                   05                                     07                                 06

]]>