Kerajaan Negeri Selangor mengelak tanggungjawab

Persatuan Kristian Malaysia: Kerajaan Negeri Selangor Mengelak Tanggungjawab Dilaporkan pada 2 April 2014 Kerajaan Negeri Selangor telah menasihati  Lembaga Alkitab Malaysia (BSM) untuk menulis kepada Peguam Negara  meminta pembebasan terhadap Alkitab yang disita dari premis mereka pada  2 Januari 2014. Persekutuan Kristian Malaysia (CFM) kecewa dengan pihak Kerajaan Negeri  Selangor dalam cubaannya mencuci tangan dalam perkara itu. Hakikatnya bahawa Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), yang bertindak di  bawah kuasa yang kononnya diberikan kepadanya oleh enakmen Negeri,  menyerbu premis BSM dan merampas lebih 300 buah Alkitab dan Bup Kudus,  Alkitab ditulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Iban masing-masing. Alkitab ini masih dalam simpanan mereka. Pegawai-pegawai JAIS hanya berkuasa bertindak selepas berunding dan atas  nasihat Kerajaan Negeri Selangor. Kerajaan Negeri Selangor bertanggungjawab  terhadap serbuan BSM, JAIS bertindak sebagai sebuah agensi Kerajaan Negeri  Selangor. Oleh itu, adalah bertentangan jika Kerajaan Negeri Selangor sekarang  meminta BSM untuk melihat kepada Peguam Negara untuk menyelesaikan perkara ini. CFM menggesa dengan tegas Kerajaan Negeri Selangor untuk bertindak tanpa  berlengah-lengah lagi mengarahkan pemulangan dengan selamat dan segera  Alkitab kepada BSM. Ia adalah satu cadangan yang lucu bahawa JAIS mempunyai kuasa tertentu  untuk menyita Alkitab, dan bahawa hanya dengan kelulusan dan kebenaran  Peguam Negara bahawa Alkitab yang sama boleh di lepaskan. Ini adalah tidak lain daripada ‘menolak tanggungjawab’, dan sama sekali tidak boleh diterima. Kerajaan Negeri Selangor adalah berkewajipan untuk bertindak dalam perkara  ini dan tidak mengelakkan dari bertanggungjawab. Perintahkan pengembalian  Alkitab itu sekarang. Ditandatangani Rev. Dr. Eu Hong Seng, Pengerusi dan Jawatankuasa Eksekutif, Persekutuan Kristian Malaysia

]]>