Seksualiti, gender dan kebahagiaan: Suatu renungan

Usaha untuk menegakkan statistik dasar kebahagiaan negara kasar (gross national happiness index) adalah untuk menentukan satu indikator mengukur kualiti hidup atau kemajuan sosial dan psikologi penduduk sesebuah negara secara yang menyeluruh. Keluaran dalam negara kasar (gross domestic product) yang masih tetap digunakan untuk mengukur kualiti hidup pada tahap dunia adalah tertumpu kepada aspek ekonomi sahaja. Hanya Bhutan Walaupun indikator dan konsep Kebahagiaan Negara Kasar lebih menyeluruh, ia hanya pernah digunakan secara rasmi di negara Bhutan, negara yang melahirkan indeks tersebut. Indeks ini dipandang oleh negara itu sebagai satu tanda komitmen untuk betul-betul memelihara kualiti hidup orang Bhutan secara keseluruhan, dan bukan terhad kepada isu produktiviti sahaja.  Amat jelas bagi pemerintah Bhutan pada masa itu bahawa indeks negara yang mengukur produktiviti negara tidak dapat menjamin tadbir urus yang bagus (good governance) atau kualiti hidup yang bagus secara saksama untuk semua penduduk Bhutan. Kemajuan negara perlu diukur berdasarkan unsur-unsur bersifat sosial. Contohnya seperti tahap bahaya dan diskriminasi terhadap kanak-kanak, bahaya terhadap wanita, isu keselamatan penduduk, keganasan rumah tangga, kadar penceraian, kualiti alam sekitar—pencemaran udara, pencemaran bunyi, pencemaran air; dan lain-lain), dan unsur-unsur bersifat psikologi (kadar bunuh diri, isu kemurungan, tekanan hidup, bilangan pesakit psikoterapi dan sebagainya). Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) juga telah menyedari hakikat ini, dan sejak tahun 2012 mengeluarkan lapuran tentang status kebahagiaan negara-negara seluruh dunia, termasuk Malaysia. Mengikut lapuran PBB edisi 2013, penduduk Malaysia kurang bahagia berbanding dengan penduduk negara-negara jiran ASEAN, Singapura dan negara Thai. Kedudukan Malaysia di rang indeks tersebut adalah 56 daripada 156 negara ahli PBB. Keadaan di Malaysia Ramai di antara penduduk Malaysia sedar bahawa nisbah jantina di negara Malaysia semakin meningkat. Ini bermakna bilangan orang lelaki melebihi bilangan wanita. Berita ini telah pun disebarkan oleh media massa pada tahun 2010), namun mungkin implikasinya kepada pencapaian kebahagiaan negara kurang dibahaskan. Mari kita renungkan isu ini bersama-sama. Mengikut data Jabatan Perangkaan Negara, nisbah ini mula meningkat pada tahun 1980. Pada tahun 2010, nisbah untuk seluruh negara adalah 106. Maknanya, bagi setiap 100 orang wanita, terdapat 106 orang lelaki. Mengikut Laporan Taburan Penduduk dan Ciri-ciri Asas Demografi 2010, nisbah lelaki berbanding perempuan secara relatifnya adalah paling tinggi bagi Pahang (113), diikuti oleh negeri-negeri Johor (112), Negeri Sembilan (107), Sabah (107), Selangor (107), W. P. Labuan (107) dan Sarawak (106). Sebaliknya, bilangan lelaki kurang daripada perempuan bagi W. P. Putrajaya (89) dan Perlis (97) Secara kesuluruhannya, ini bermakna bagi jumlah penduduk seramai 28.3 juta (tahun 2010), hanya terdapat sekitar 13.74 juta orang wanita berbanding dengan 14.56 juta orang lelaki. Mungkin lebih ramai orang lelaki perlu menumpu pencarian mereka untuk pasangan hidup (perempuan) mereka di W.P. Putrajaya dan Perlis. Itupun, belum dapat dijamin berjaya atau tidak, kerana negara kita membenarkan berpoligami. Lebih-lebih lagi, nisbah jantina terutamanya tertinggi bagi golongan yang dikatakan golongan produktif, yang berumur 15 tahun hingga 49 tahun. Mungkin apa yang tambah merisaukan adalah perkadaran penduduk umur bekerja (15 hingga 64 tahun) adalah sebanyak 67.3 peratus daripada jumlah penduduk 2010 (28.3 juta). Nisbah tidak seimbang Ada ahli akademik yang merujuk kepada indikator ini sebagai salah satu amaran awal bahawa kebencian terhadap perempuan (misogyny) sedang bertambah teruk, dan fenomena kebencian tersebut dapat diperhatikan melalui kes-kes keganasan terhadap wanita dan bagaimana wanita diperlakukan oleh berbagai pihak. Di sini, sepatutnya termasuk juga keganasan yang dialami oleh golongan transgender kerana mereka dipandang sebagai mempunyai ciri-ciri kewanitaan dan sebab itu, dianggap kurang bernilai daripada “lelaki tulin”. Diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh wanita dan golongan transgender biasanya ditegakkan menerusi polisi dan perlaksanaan undang-undang yang berat sebelah.  Apa yang belum lagi dapat ditegakkan dalam penelitian nisbah jantina sesebuah negara, adalah perhubungan linear di antara nisbah jantina dan tahap keganasan di negara tersebut.  Seksualiti di sebalik kebahagiaan Bagi saya, di dalam menentukan perhubungan nisbah jantina dengan tahap keganasan di sesebuah negara, kita perlu diteliti nilai-nilai patriarki yang ada di dalam masyarakat berkenaan. Mengikut Bank Dunia, sekiranya nilai yang diberikan kepada seorang kanak-kanak perempuan dan seorang wanita, tidak sama dan kurang daripad nilai yang diberikan kepada seorang kanak-kanak lelaki dan seorang lelaki, pasti wujudnya keganasan, kemiskinan, dan kemunduran di dalam masyarakat tersebut. Selagi wanita didiskriminasi dan ditindas, selagi negara itu akan bertambah kebelakangan. Contoh oleh Riaz Hassan Bagi sesiapa yang mungkin ragu terhadap kenyataan ini, fenomena peningkatan kebencian terhadap wanita dapat dikesan oleh Riaz Hassan daripada aspek yang lain, dan dihuraikan di dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2008, “Inside Muslim Minds” (Di Dalam Minda Orang Islam).   Kajiannya cuba meneliti jenis Islam yang diamalkan di beberapa buah negara, termasuk Malaysia. Di sini Malaysia memang dikesan sebagai sebuah negara yang bertambah buruk sifatnya terhadap wanita (mahupun di bawah “Islam PAS” atau “Islam UMNO”). Di antara 6,390 orang Islam dari 7 buah negara yang terlibat di dalam kajian ini, seramai 804 orang Islam (termasuk ahli akademik, pemimpin politik, pegawai kerajaan, pakar professional) dari 5 buah negeri di Malaysia (3 buah negeri ditadbir oleh UMNO dan 2 buah negeri ditadbir oleh PAS) yang menjadi responden di dalam kajian tersebut. Responden untuk kajian tersebut tidak dipilih sewenangnya. Profil asas mereka adalah: beragama Islam, dianggap berpelajaran, berkebolehan dan ada upaya kepimpinan. Keganasan terhadap wanita dan transgender

Sejak kebelakangan ini, kita di Malaysia dapat memerhatikan betapa kerap dan betapa teruk keganasan yang diperlakukan terhadap wanita, dan juga budak perempuan. Kes rogol perempuan kaum Penan masih dipersoal dan “disiasat” walaupun kerajaan sudah mengesahkan  bahawa rogol itu memang telah berlaku pada tahun 2008. Kes budak perempuan yang dirogol oleh hampir 40 orang lelaki di negeri Kelantan pula mendatangkan berbagai-bagai pendapat yang kejam tentang “sifat” dan “perangai” perempuan tersebut. Adakah kita sudah begitu buta kepada keganasan yang diperlakukan kepada wanita dan kanak-kanak perempuan? 

Ketidaktenteraman “psyche” (minda dan emosi) semua penduduk akan terancam sekiranya kita tetap membuta kepada kelakuan mereka yang bersalah, yang meg-objektifikasikan wanita, dari segi keganasan emosi dan fizikal dan sebagainya. 

Seksualiti 

Bagaimana pula dengan isu seksualiti? Baru-baru ini, pada 8hb Jun, ada kes 17 orang mak nyah yang diperlakukan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan di Bahau. Tidak dihiraukan bahawa mereka memang tetamu dan bekerja sebagai Mak Andam tetapi masih ditangkap semasa satu perayaan perkahwinan. Banyak lagi kes yang dapat direkodkan pada tahun-tahun yang lepas, dan dilaporkan kepada beberapa badan tertentu, termasuk SUHAKAM. Namun usaha untuk memahami isu kemaruahan manusia dengan lebih mendalam, dan untuk menegakkan keadilan dan tadbir urus yang bagus di negara ini, masih tidak dapat berganjak maju. Isu keganasan terhadap orang trans atau transgender adalah juga isu kebencian terhadap wanita, dan sekiranya PBB telah mengambilkira kes keganasan seksual yang berlambak di Malaysia, mungkin kedudukan Malaysia di rang indeks kebahagiaan dunia akan lagi turun ke bawah.         unnamed

]]>