Syarat Penyertaan

 1. Penyertaan dibuka kepada semua warga Malaysia berumur 15 hingga 35 tahun.
 2. Filem yang dicadangkan hendaklah idea yang asli dan belum diterbitkan.
 3. Filem yang dihasilkan haruslah dalam bentuk filem pendek naratif ataupun dokumentari, dalam bahasa Inggeris/Melayu.
 4. Filem adalah berdurasi 5-15 min.
 5. Filem tidak boleh mempunyai unsur-unsur pornografi dan konotasi seksual.
 6. Hanya permohonan yang terpilih akan dihubungi untuk sesi pembentangan tertutup.
 7. Nilai geran adalah RM10,000 untuk filem yang menajalani pembikinan di Semenanjung Malaysia dan RM13,000 untuk yang menjalani pembikinan di Sabah dan Sarawak.
 8. Geran dikeluarkan dalam 3 peringkat:
  1. Konsep/skrip
  2. Produksi
  3. Pasca-produksi
 9. Pembikin filem akan memegang hakcipta filem bersama Pesta Filem Kita
 10. Penerima geran perlu menghadiri bengkel anjuran PFK bersama pengamal industri pada bulan Disember
 11. Pesta Filem Kita mempunyai hak untuk menggunakan filem penerima geran untuk tujuan promosi.

Application Conditions

 1. Applications are open to all Malaysian citizens aged 15 – 35
 2. Proposed films must be original and unpublished.
 3. Short film/documentaries in English/Malay.
 4. Film duration of 5-15 mins. 
 5. Cannot contain sexual/pornographic elements or connotations.
 6. Only shortlisted candidates will be contacted for closed auditions.
 7. Grant award value of RM10,000 for films produced in Peninsular Malaysia, and RM13,000 for Sabah/Sarawak.
 8. Grant will be released in 3 phases:
  1. Concept/script
  2. Production
  3. Post-production
 9. Pesta Filem Kita will hold joint copyright of the film with the producer.
 10. Winning applicants must attend industry workshop in December.
 11. Pesta Filem Kita reserves the right to use the film for promotional purposes. 

Application Form

 

Panduan

Kami mengalu-alukan penyertaan daripada mana-mana individu atau kumpulan, dari amatur hinggalah professional.

Antara contoh tema yang boleh dicadangkan:

 • Wawasan 2020
 • Suara terpinggir Malaysia Baru
 • Kehidupan seharian di Malaysia
 • Seni dan tradisi
 • Kepelbagaian agama dan budaya
 • Hal-hal rentas agama dan budaya

Jika pertama kali membikin filem, kami mengalakkan anda melibatkan kru yang berpengalaman. 

Guidelines

Applications are open to individuals/groups from all levels, from amatuer to professional. 

Example of themes you may propose:

 • Vision 2020
 • Minority voices in Malaysia Baru
 • Daily life in Malaysia
 • Art and tradition
 • Cultural/religious diversity
 • Cross-cultural/religious subjects

If you are a first-time producer, we recommend including experienced members in your team.