Reviu: Forum Syariah 101 – Asas dan realiti perlaksanaannya di negara kita.