Desentralisasi pilihan terbaik untuk pertumbuhan Malaysia

Penulis: Wing Thye Woo, Universiti Sunway, Universiti California di Davis

Kelas menengah yang semakin berkembang di Malaysia menaruh harapan besar ke atas pembangunan ekonomi negara. Namun negara tidak akan bebas daripada ‘perangkap pendapatan sederharna’ (middle-income trap) dan tidak akan mencapai pertumbuhan yang merangkumi semua lapisan social jikalau terus ditakbir di bawah dasar-dasar kerajaan sekarang. Untuk menggerakkan pembangunan Malaysia ke peringkat selanjutnya, langkah-langkah reformasi yang bakal melahirkan desentralisasi (pemencaran kuasa) dalam pembuatan keputusan perlu diambil untuk membina ekonomi yang diterajui oleh ilmu pengetahuan (knowledge-led economy).  

Kerangka polisi Malaysia kini berakar-umbikan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan pada tahun 1970 di samping teman sosial-politiknya ‘Ketuanan Melayu’. Dasar Ekonomi Baru telah berjaya membangunkan kelas menengah orang Melayu yang berpengetahuan, berkemahiran dan berkeyakinan terhadap identiti mereka. Akan tetapi, ia juga sudah menjadi pengetahuan umum bahawa kedua-dua dasar yang digubal mengikut keperluan semasa suatu ketika dahulu ini tidak mampu untuk mentransformasi Malaysia menjadi sebuah negara maju.

Untuk mencapai aspirasi-aspirasi ini, reformasi perlu dilakukan dengan segera dalam tiga bidang ekonomi utama. Secara umumnya, setiap bidang ini perlu diperkenalkan suatu komponen reformasi yang sama, iaitu pemantapan secara berhati-hati desentralisasi dalam proses pembuatan keputusan.

Pertama sekali, struktur pentadbiran negara menyekat pembuatan dasar secara inovatif dan menghalang pemantauan yang berkesan. Kerajaan persekutuan berkembang menjadi jauh lebih besar dan lebih kaku daripada kerajaan negeri, dengan kuasa besar yang tidak setimpal.

Belanjawan dan kemampuan berbelanja yang ketara menonjolkan ketidakseimbangan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan berkuasa dari segi undang-undang untuk mengenakan cukai pendapatan dan cukai jualan. Sebaliknya, kerajaan negeri perlu bergantung kepada urusniaga berkaitan dengan tanah dan juga pengutipan cukai ke atas kegiatan kecil-kecilan seperti lesen penjaja untuk memperolehi pendapatan sendiri. Selain itu, kebanyakan perkhidmatan awam dibekalkan melalui cawangan-cawangan kementerian kerajaan perseketuan yang beroperasi di peringkat negeri, dan bukannya agensi kerajaan negeri.

Perbelanjaan negeri adalah ditentukan oleh peruntukan kewangan dari kerajaan perseketuan kepada kerajaan negeri. Padahal jumlah peruntukan turut bergantung kepada pertimbangan politik. Di bawah kerajaan Barisan Nasional (BN), negeri-negeri yang dikuasai oleh pihak pembangkang menerima bajet peruntukan yang jauh lebih kurang daripada negeri-negeri yang dikuasai oleh BN. Kerajaan-kerajaan negeri juga dihalang daripada membuat pinjaman untuk membiayai projek-projek pembangunan. Ini bermakna mereka tidak dapat mencari dana untuk membina prasarana yang diperlukan untuk merentasi leher botol pengeluaran yang dihadapi oleh industri tempatan.

Untuk mencapai pertumbuhan, kerajaan-kerajaan negeri harus diberi kuasa untuk merancang dan melaksanakan strategi-strategi pembangunan masing-masing. Sementara itu, untuk memastikan desentralisasi yang berkesan, setiap kerajaan negeri perlu ada perkhidmatan awam tersendiri dan tidak bergantung kepada kakitangan kerajaan perseketuan. Negeri-negeri juga perlukan peratusan hasil cukai yang lebih tinggi berdasarkan faktor-faktor seperti tahap pembangunan dan sumbangan kepada hasil cukai. Mereka juga patut dibenarkan untuk membuat pinjaman untuk membiayai projek-projek prasarana tempatan – dengan memberikan komitmen bahawa tidak akan meminta penyelamatan kewangan (bailout) daripada kerajaan perseketuan untuk selamatkan projek-projek tersebut – dan juga diberikan tanggungjawab penting yang kini dipegang oleh kementerian-kementerian persekutuan.

Tugas penting kedua ialah membaharukan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (GLCs). GLCs menghimpit ruang sektor swasta dan merosotkan dinamik ekonomi. Selain itu, GLCs juga membolehkan peningkatan gejala rasuah yang seterusnya memburukkan ketidaksamarataan pendapatan.

Secara teorinya, GLCs berupaya mencapai prestasi yang baik, tetapi dari segi praktis, ini tidak berlaku kerana fenomena di mana pegawai-pegawai memperalatkan GLCs demi naungan politik dan rasuah peribadi tidak dapat dielakkan. Sesungguhnya, GLCs adalah makhluk politik, bukan alat ekonomi.

Persaingan di antara GLCs dan swasta bersifat tidak adil dan memudaratkan pertumbuhan secara keseluruhannya. Tidak kira betapa tidak cekap GLCs, mereka sentiasa boleh mengharapkan  penyelematan kewangan oleh kerajaan. GLCs juga menjejaskan dinamik ekonomi apabila mereka membeli pesaing-pesaing mereka yang lebih cekap dalam sector swasta. Lebih teruk lagi, GLCs mencegah pembangunan komuniti perniagaan Melayu yang dinamik apabila usahawan-usahawan Melayu yang berkebolehan ditarik keluar dari keusahawanan swasta untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan selesa dan sepanjang hayat dalam GLCs. 

Pengurangan saiz sektor berkaitan kerajaan menerusi penswastaan adalah mustahak demi kecekapan ekonomi, kebertanggungjawapan (akauntabiliti) politik dan kesamarataan pendapatan. Namun, pemilihan pembeli GLCs harus terhad kepada dua pertimbangan sahaja, iaitu saiz tawaran dan peningkatan persaingan dalam industri. Adalah lebih penting untuk menjalankan proses penswastaan secara terancang dan telus daripada secara pantas.

Tugas reformasi ekonomi penting yang ketiga ialah pempelbagaian dan pengembangan saiz sistem perbankan. Struktur monopoli kewangan merosakkan prestasi ekonomi dan memburukkan lagi ketidaksamarataan pendapatan dengan menyekat operasi perusahaan kecil dan sederhana (PKS).

Krisis kewangan Asia yang berlaku pada tahun 1997 telah menyakinkan kerajaan Malaysia bahawa sistem perbankan akan kurang terdedah kepada krisis sekiranya pihak berkuasa dapat memantau bank dengan lebih mudah. Akibatnya, bank-bank yang lebih kecil telah dipaksa untuk bergabung menjadi 10 bank besar pada tahun 2000.

Susuran langkah tersebut, syarikat pelaburan kerajaan muncul menjadi pemegang saham utama dalam kebanyakan bank perdagangan sehingga mewujudkan monopoli sektor perbankan oleh pihak kerajaan. Bank-bank ini bukan sahaja lambat dalam menerima kaedah pembayaran yang lebih baik dan menawarkan produk-produk kewangan baru, namun juga tidak memberikan layanan yang sepatutnya kepada pelangan peniaga kecil, serta bersikap berat-sebelah dan berpihak kepada GLCs dalam hal peminjaman. Ini berlaku kerana bilangan bank yang kecil dan luasnya kawalan kerajaan di kalangan bank-bank terbesar di negara ini.

Satu keburukan parah penggabungan bank adalah PKS Malaysia mula menghadapi kesusahan dalam meminjam modal daripada bank-bank besar, seiras dengan pengalaman  sedunia di manakebanyakan pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana mendapatkan modal pelaburan daripada  bank-bank kecil dan sederhana. Tindak balas kerajaan Malaysia ialah menubuhkan Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana (Bank SME) milikan kerajaan pada tahun 2005. Akan tetapi Bank SME tersebut tidak dapat memenuhi keperluan modal sektor PKS. Ia juga mempunyai nisbah pinjaman tidak berbayar yang tertinggi dalam industri perbankan. Pertumbuhan lembap sektor PKS menunjukkan bahawa perniagaan baru orang Melayu tidak muncul manakala ketidaksamarataan pendapatan semakin merunsingkan.

Reformasi sektor perbankan bermakna menghidupkan semula bank bersaiz kecil dan sederhana, mengurangkan pemegangan saham kerajaan dalam perbankan, dan selanjutnya menghapuskan sekatan ke atas bank asing dan aktiviti-aktiviti mereka.

Pada dasarnya, DEB ialah ‘Ketuanan Pemusatan Kuasa’ (Supremacy of Centralisation) dalam bidang ekonomi yang berupa-bentuk ‘Ketuanan Kerajaan Persekutuan’ dalam bidang pentadbiran, ‘Ketuanan GLC’ dalam bidang pengeluaran dan ‘Ketuanan Bank Monopoli’ dalam sektor kewangan.

DEB tidak berupaya menggerakkan seluruh kekuatan minda Malaysia demi penciptaan ilmu kerana ia menghalang  kecemerlangan institusi sosial ekonomi daripada diperkasakan dan menyumbang kepada perhijrahan cendekiawan dan modal. Untuk membebaskan Malaysia dari perangkap pendapatan sederhana, ‘Ketuanan Pemusatan Kuasa’ harus disingkirkan daripada kerangka dasar umum untuk memberi jalan kepada pertumbuhan yang diterajui oleh ilmu pengetahuan.

Wing Thye Woo merupakan Presiden Institut Asia-tenggara Jeffrey Cheah dan Pengarah Pusat Pembangunan Mampan Jeffrey Sachs di Universiti Sunway dan Profesor Ekonomi di Universiti California di Davis.

Artikel ini adalah diterjemahkan dari artikel Bahasa Ingeris “Decentralisation the best bet for Malaysia’s growth,” East Asia Forum, 24 Mac 2019; https://www.eastasiaforum.org/2019/03/24/decentralisation-the-best-bet-for-malaysias-growth/

]]>

Desentralisasikan Sistem Pendidikan Malaysia

Oleh Wing Thye Woo, Universiti Sunway, Universiti California di Davis

Untuk mara ke peringkat pembangunan seterusnya, pertumbuhan ekonomi Malaysia harus diterajui oleh ilmu pengetahuan dan bukan lagi berlandaskan modal. Meskipun Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah melahirkan satu kelas menengah yang besar menerusi pemusatan ekonomi, desentralisasi (pemencaran kuasa) dari segi pembuatan keputusan amat perlu untuk mengolah pertumbuhan yang diterajui oleh ilmu pengetahuan (knowledge-led economy) yang bakal membebaskan Malaysia dari perangkap pendapatan sederhana dan membahagikan hasil pertumbuhan ekonomi secara lebih saksama. Maka, selain daripada pembaharuan dasar ekonomi dan sistem kewangan, pembaharuan sistem pendidikan amat mustahak.

Sistem pendidikan Malaysia telah gagal meningkatkan kecekapan pelajar sederhana dalam kemahiran asas seperti membaca, matematik dan sains serta pencapaian akademi pelajar berbakat. Padahal, kualiti sistem pendidikan Malaysia rendah – luar biasa dalam konteksnya – mengikut kajian antarabangsa yang dijalankan oleh Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) ke atas kemahiran asas pelajar sekolah rendah dan menengah. Dalam 65 negara yang dikaji oleh OECD pada tahun 2012, kedudukan Malaysia dalam matematik, membaca dan sains adalah 52, 59 dan 53 masing-masing. Skor Malaysia adalah sebanding dengan Thailand (50, 48 and 49), Chile (51,48 and 47) dan Mexico (53, 51 and 55).

Akan tetapi, perbelanjaan per kapita kerajaan dalam pendidikan (diukur dalam dolar antarabangsa berdasarkan pariti kuasa beli (PPP)) ialah PPP$1307 untuk Malaysia, jauh lebih tinggi daripada PPP$701 untuk Thailand, PPP$860 untuk Chile and PPP$832 untuk Mexico. Jurang besar di antara perbelanjaan Malaysia dan Thailand, Chile dan Mexico sedangkan pencapaiannya lebih kurang sama mencerminkan keparahan masalah sistem pendidikan Malaysia.

Persoalan tentang kebertanggungjawapan (akauntabiliti) dan kecekapan guru di bawah sistem pendidikan Malaysia timbul kerana ketiadaan sistem ‘ganjaran berdasarkan prestasi’ dan jaminan pekerjaan sepanjang hayat. Sementara itu, kerana kurikulum sekolah – yang ditetapkan oleh kerajaan perseketuan ke atas semua sekolah yang mendapat bantuan kerajaan – ditetapkan pada tahap akademi yang rendah, bilangan pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam kesemua matapelajaran dalam peperiksaan kebangsaan tahunan semakin meningkat.

Selain itu, sebahagian besar daripada kurikulum ciptaan kerajaan ditetapkan untuk memenuhi keperluan politik. Ini bermakna masa dan sumber di sekolah tidak mencukupi untuk mengajar matematik, membaca dan sains dengan baik. Sebagai contoh, pelajar di sesetengah sekolah dikehendaki mengambil masa panjang  mempelajari tiga bahasa, menerima ajaran agama dan mengikut banyak kelas tentang sejarah dan masyarakat Malaysia. Kurikulum sedemikian adalah dirancang untuk meningkatkan penerimaan naratif yang dihendaki oleh Barisan Nasional tentang jenis pengaturan sosial-ekonomi- politik yang dianggap optimal untuk Malaysia, seperti Ketuanan Melayu. 

Akibat daripada perancangan kurikulum yang dimotivasikan oleh politik, pelajar digalakkan untuk menyerap sudut pandangan kerajaan secara bulat-bulat dan bukan menilai sudut pandangan tersebut secara kritikal. Politisisasi kurikulum sekolah bermakna nada keseluruhan sekolah-sekolah di Malaysia adalah pematuhan kepada ortodoksi dan bukannya pemikiran kreatif yang berperanan penting untuk menghasilkan pertumbuhan yang diterajui oleh ilmu pengetahuan.Wing Thye Woo, Universiti Sunway, Universiti California di Davis

Sistem pendidikan Malaysia telah mengalami pelbagai reformasi sistemik di bawah  pentadbiran Barisan Nasional yang  melebihi 60 tahun. Setiap reformasi tersebut telah mencetuskan perbahasan hangat dan setiap satu gagal meningkatkan prestasi pelajar. Sebaliknya, yang meningkat setelah pelaksanaan setiap pembaharuan sistemik ini adalah kuantiti pelajar dalam sistem pendididkan, bukan kualiti pendidikan.

Untuk menjayakan reformasi sekolah, perlu ada kesedaran bahawa ibubapa-ibubapa mempunyai objektif berbeza terhadap pendidikan anak-anak mereka. Demi menghormati hasrat ibubapa, Malaysia perlu mempelbagaikan kurikulum sekolah-sekolah awam. Kepelbagaian kurikulum hanya akan tercapai dengan adanya desentralisasi dalam tiga bidang.

Pertama sekali, kesemua sekolah harus berkongsi satu teras akademik yang sama, yang diperuntukkan masa dan sumber yang mencukupi untuk mengajar dengan baik dan pada masa yang sama setiap sekolah harus dibenarkan untuk memilih matapelajaran lain yang diajar dalam ruangan selebihnya. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan akan menetapkan bahawa kurikulum teras seperti Bahasa Malaysia, matematik, membaca dan sains harus diajar secara seragam di semua sekolah, pihak sekolah patut dibenarkan untuk memutuskan kekerapan kelas bagi matapelajaran seperti Sejarah Malaysia, Sejarah Dunia, Agama dan Geografi setelah berunding dengan komuniti tempatan.

Kedua, kuasa pengawal selia sekolah patut dialihkan dari kerajaan pusat ke kerajaan negeri. Kerajaan-kerajaan negeri boleh memperkenalkan insentif kepada para guru, membenarkan penubuhan pelbagai jenis sekolah awam dan mengaji pelbagai cara pengajaran.

Ketiga, kuasa pengagihan peruntukan pendidikan awam patut dipencarkan. Baucar pendidikan patut diberikan kepada setiap kanak-kanak yang mencapai umur bersekolahan pada setiap tahun. Ibubapa boleh memilih sekolah yang menawarkan kurikulum yang dirasakan paling sesuai untuk anak mereka dan menebus baucer tersebut di sekolah itu.  Ini bermakna apabila seseorang kanak-kanak pergi ke sesebuah sekolah, sejumlah peruntukan pendidikan awam juga akan mengikutinya ke sekolah itu.

Kejayaan dalam pembaharuan sistem pendidikan adalah bergantung kepada satu pakej reformasi yang menyeluruh dan bukan hanya satu-satu langkah reformasi. Desentralisasi dalam ketiga-tiga bidang ini hanya salah satu reformasi asas yang perlu dilaksanakan secara serentak untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah-sekolah awam.

Reformasi asas yang lain termasuk memperkenalkan satu struktur ganjaran dan kenaikan pangkat yang dapat memberi ganjaran kepada mereka yang mengajar dengan cemerlang dan mentadbir secara inovatif dalam sekolah, melatih guru secara berkesan, membuka lebih banyak peluang kepada kanak-kanak dari kawasan pedalaman untuk menghadiri sekolah-sekolah berasrama yang diurus dengan baik dan juga memperkenalkan program makanan berkhasiat kepada pelajar miskin. Sementara itu, kongkongan ke atas penubuhan dan operasi sekolah swasta juga patut dilonggarkan supaya sekolah-sekolah ini dapat menjadi kayu ukur kepada prestasi sekolah-sekolah awam, selain meluaskan pilihan para pelajar, terutamanya sektor pengajian tinggi.

Untuk menjayakan pembaharuan sistem pendidikan (dan reformasi secara umum), Dasar Ekonomi Baru (DEB) harus dinilai semula. Sememangnya, DEB tidak serasi dengan hasrat untuk memantapkan kecemerlangan institusi sosial ekonomi Malaysia. Dasar ini juga tidak berupaya menghasilkan bilangan bakat kelas dunia yang mencukupi untuk menampung keperluan industri dan sektor penting dalam abad ke-21, malah juga tidak dapat menggerakkan kesemua kuasa minda di Malaysia demi penciptaan ilmu, ataupun membangunkan Malaysia menjadi pusat ilmu dan inovasi serantau yang dapat menarik bakat kelas dunia ke Malaysia. Kerangka dasar awam DEB yang digubal pada abad ke-20 yang berorientasikan pemusatan kuasa harus disinggirkan supaya Malaysia dapat melepaskan diri dari perangkap pendapatan sederhana dan mengurangkan ketidaksamaan pendapatan.

Wing Thye Woo merupakan Presiden Institut Asia-tenggara Jeffrey Cheah dan Pengarah Pusat Pembangunan Mampan Jeffrey Sachs di Universiti Sunway dan Profesor Ekonomi di Universiti California di Davis.

Rencana ini adalah diterjemahkan dari rencana Bahasa Ingeris “Decentralising Malaysia’s education system,” East Asia Forum, 27 Mac 2019; https://www.eastasiaforum.org/2019/03/27/decentralising-malaysias-education-system/

Imbas kembali: Pesta Filem KITA 2

16 Mac 2019 menandakan hari berlangsungnya Pesta Filem KITA siri kedua oleh Projek Dialog.

Festival ini ditubuhkan dengan tujuan menjadikan filem sebagai medium penyatuan rakyat Malaysia dan platform bagi menampilkan bakat-bakat belia tanah air.  Kali ini, kami berhasrat untuk menangkap tenaga anak muda yang sama seperti dari Pesta Filem KITA yang pertama tetapi berelemenkan unsur-unsur optimisme yang disandarkan oleh ‘Malaysia Baru’.

Pesta Filem KITA 2 juga dengan bangganya telah ditaja oleh United States Agency for International Development (USAID), US Embassy in Kuala Lumpur dan Malaysians 4 Malaysia.

Selepas beberapa perbincangan, akhirnya acara yang berlangsung selama 10 jam ini diadakan di RUANG by Think City di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur dan dikelilingi kawasan yang kaya dengan budaya tradisional dan moden serta menjadi titik pertemuan antara pelbagai lapisan masyarakat. Selain dipilih kerana aksesibiliti yang mudah, ruang acara tertutup ini mampu menyediakan suasana peribadi, yang semestinya sesuai untuk menikmati filem!

Tempoh persiapan untuk acara ini berlanjutan selama lebih 3 bulan dan telah dipimpin oleh ahli Projek Dialog, Victoria Cheng dan Muzzamer Rahman. Pihak Pesta Filem KITA 2 telah menyokong pembikinan 7 filem yang kesemuanya dipercayai mampu memberi pandangan-pandangan yang kaya berkenaan kepelbagaian gaya hidup di Malaysia.  Sepanjang tempoh promosi di media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram, acara ini disambut oleh ramai pihak dengan komentar positif terutamanya berkenaan bakat-bakat muda tanah air yang menyertai geran pembikinan filem PFK2!

Ruang acara digunakan secara berkesan dengan pembahagian seksyen-seksyen: skrin besar dengan platform yang dibangkitkan untuk tayangan dan ucapan, tikar mengkuang dan kerusi beanbag disusun di hadapanya untuk suasana yang santai, sementara kerusi yang lebih tinggi berbaris hingga ke ruang belakang. Selain itu, terdapat ruang bergambar di mana latar belakang yang memaparkan poster PFK dengan gambaran ‘Nasi Lemak’ dikongsi bersama masyarakat pelbagai kaum.

Di sebelah ruang bergambar, terdapat kiub-kiub besar yang mempamerkan biodata pemenang geran serta sinopsis-sinopsis filem yang ditayangkan pada hari terbabit. Poster dan bunting dipaparkan berdekatan dinding dan sebuah skrin plasma disediakan untuk mempamerkan filem-filem pemenang geran daripada Pesta Filem KITA yang pertama.

Di samping itu, terdapat ruang penjualan buku yang diuruskan oleh Bibliophile (facebook.com/existbookshop.) dan Daniyal Kadir, yang telah mempromosikan karya beliau berjudul ‘Membedah P.Ramlee’. Meja pendaftaran disusun berdekatan pintu masuk untuk mengambil bilangan pelawat serta memberi baju T dan sticker laptop percuma.

Pesta Filem KITA 2 dimulakan dengan tayangan video daripada finalis-finalis Pertandingan Video Pendek Malaysians 4 Malaysia (M4M). Tema untuk video-video penyertaan adalah Harapan Anak Muda Untuk Malaysia Baru dan setiap video perlu berdurasi 1 hingga 5 minit sahaja. Lebih daripada 30 penyertaan telah dihantar oleh para pelajar di seluruh Malaysia dan hanya 9 finalis terpilih untuk ditayangkan hasil produksi mereka dan diberikan anugerah. Finalis-finalis tersebut adalah:

 • Butang Hukum (oleh: Ahmad Syazwan Bin Rosli)
 • Garisan Penamat (oleh: Izaq Yuzaini Bin Ismail)
 • Memoir (oleh: Adam Taufiq Suharto)
 • Above All Liberties (oleh: Tengku ‘Alauddin Mahmud)
 • Wanderlust (oleh: Syarul Akmal)
 • Our Hope and Dream For A New Malaysia (oleh: Bea Jia Hui)
 • Cengkerik Malam (oleh: Hakim Hasnan)
 • Buku (oleh: Khairi Hizami Bin Zalani)
 • Cultural Change: Beyond the Ballot Box (oleh: Teoh Sing Fei)

Selepas penayangan video yang mempamerkan tema melalui perspektif yang berbeza, jelaslah bahawa anak-anak muda Malaysia kini mempunyai potensi yang besar untuk bukan sahaja membikin video dan filem, tetapi memimpin masa hadapan dengan penuh patriotisme dan cinta untuk kepelbagaian di negara kita. Kemudiannya, temu ramah ringkas dan sesi Q & A diadakan bersama finalis-finalis, yang dijalankan oleh pengacara rasmi Pesta Filem KITA 2 – Sadiq.

Akhirnya, pemenang telah diumumkan berdasarkan keputusan kolektif oleh kurator kami yang dihormati, Victoria Cheng, Muzzamer Rahman, dan Fuad Rahmat, yang juga hakim untuk pertandingan ini:

 • Tempat pertama: Memoir
 • Tempat kedua: Butang Hukum
 • Tempat ketiga: Garisan Penamat
Yana Rizal

Di samping itu, Butang Hukum turut menjuarai Anugerah Pilihan Penonton sebagai kegemaran orang ramai, sepertimana yang diputuskan oleh para tetamu menerusi undian atas talian. Ucapan telah diberikan oleh Yana Rizal untuk mengungkapkan tahniah kepada para peserta atas dedikasi dan usaha kreatif mereka. Sesi pertandingan ini berakhir sekitar pukul 1 petang dan setiap finalis dan pemenang pulang dengan hadiah wang dan sijil sebagai bukti peruntukan mereka.

Pada masa yang sama, pendaftaran berlangsung sepanjang tempoh acara dan bilangan sambutan terus mengagumkan pihak Pesta Filem KITA 2, lebih 300 pelawat telah menghadiri festival ini dan majoriti besar adalah warga belia Malaysia. Setelah para pelawat mendaftarkan diri, mereka diberi baju-baju kemeja T bertemakan PFK2 dan sticker laptop sebagai sagu hati percuma. Ini menjadi tarikan popular dengan ramai memuji rekaan baju tersebut yang ringkas dan bermakna.

Baju kemeja T dan Sticker Laptop Pesta Filem KITA percuma!

Seterusnya di sebelah petang,, dua bengkel yang bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan tentang pembuatan filem dan dokumentari telah dijalankan dari jam 1.30 petang hingga 3.30 petang. Bengkel pertama yang diketuai oleh Dr Khairul Fazi, menyampaikan tajuk menarik iaitu mengenai ‘Dokumentari: Cinéma Vérité yang Baru dan Berani’, bengkel ini menekankan dokumentari sebagai teknik pembuatan filem yang lazim.

Bengkel kedua telah dijalankan oleh Joshua Michael, yang menjelaskan dan menghuraikan topik ‘Media Baru, New Malaysia’, dengan demikian mengulas landskap media dalam iklim politik dan sistematik semasa. Ramai tetamu mengisi kerusi -kerusi yang tersedia, mendahagakan pengetahuan tentang dunia pembikinan filem.

Resepsi Koktel

Malam GALA bermula pada jam 5.30 petang dengan resepsi koktel yang ringan untuk memberi keselesaan kepada pelawat. Meja bufet diisi dengan sandwich mini yang tersusun dengan kemas, spaghetti Bolognese dalam cawan, kuih muih dan minuman, ketika para tetamu sedang bersosial.

Setelah orang ramai bersiap sedia untuk tayangan filem, YB Fahmi Fadzil yangmerupakan ahli Parlimen Lembah Pantai diberi penghormatan untuk menyampaikan ucapan pembukaan, dengan menekankan kepentingan pembikinan filem sebagai suatu bentuk kesenian dan pengaruhnya dalam budaya di Malaysia.

YB Fahmi Fadzil, ahli Parlimen Lembah Pantai

Tayangan filem sesi pertama bermula dengan 160 Juta (Diarahkan oleh: Ashrafiqal Aleef), melibatkan watak utama wanita yang kuat  untuk mempertahankan kampungnya daripada eksploitasi orang yang berkuasa, tetapi yang menonjolkan filem ini adalah konsep koboi barat yang menggabungkan persamaan dan juga kontras terhadap budaya tradisional kampung Melayu.

Aku Dan Roxane (Diarahkan oleh: Mohammad Fais Hafiz) seterusnya, meninggalkan penonton dengan renungan makna yang lebih mendalam tentang ‘kekacauan’ dalam kehidupan di bandar KL melalui pengeditan avant-garde, kerumitan emosi watak dan lampu neon bandar.

Akhirnya, Rumah Tidak Bertanah (yang diarahkan oleh: Putri Purnama Sugua) menandakan pengakhiran sesi pertama, filem ini berikutan kisah seorang kanak tanpa kewarganegaraan di Sabah, hidup dalam kemiskinan yang melampau, berusaha untuk mendapatkan pendidikan dan akhirnya terpisah dari ibunya selepas berlari dari pihak berkuasa. Filem ini berdasarkan isu-isu benar yang berlaku di Sabah.

Selepas itu, sesi Q & A (yang diketuai oleh Victoria Cheng) telah diadakan dengan ketiga-tiga pembikin filem tersebut untuk memberi gambaran tentang usaha-usaha di sebalik produksi mereka.

Tayangan filem sesi kedua diadakan selepas rehat selama 30 minit. Ianya bermula dengan Keretapi Ke Pangi (Diarahkan oleh: Mohamad Yusof B. Sadjirin), yang menggambarkan ikatan sentimental antara anggota keluarga dan kehidupan sederhana mereka di kawasan luar bandar, terutamanya di antara bapa dan anaknya, hubungan mereka semakin tegang selepas kemalangan bapa yang memaksakan anaknya untuk tergesa-gesa ke sebuah hospital yang terletak jauh kerana ketiadaan kereta api.

 Seterusnya, Khilaf (Diarahkan oleh: Khairi Asyraff & Dihasilkan oleh: Rais Aqil) secara berkesannya menggambarkan isu perkahwinan bawah umur dan nilai-nilai agama yang bercanggah melalui kisah seorang bapa yang dimanipulasi oleh kenalan rapat untuk mengahwinkan anak perempuannya yang telah dirogol, meninggalkan penonton dalam keadaan tegang.

Ninavau (Diarahkan oleh: Bebbra Mailin) ​​menceritakan masalah biasa berkenaan kebudayaan antara Islam dan Kristian melalui Ninavau, yang berasal dari rumah tangga Kristian, menukar agama kepada Islam dan menghadapi tekanan keluarga dan masyarakat untuk mengikut agamanya secara bebas.

Malaysian Like Me (Diarahkan oleh: Cech Adrea) adalah dokumentari yang berfokuskan kehidupan beberapa watak dan mempamerkan keramahan dan humor gaya Malaysia tertentu yang turut melibatkan hubungan sesama kita.

 Sesi Q & A kedua (yang diketuai oleh Muzzamer Rahman) diadakan bersama pembikin filem-filem ini untuk memahami lagi hasil-hasil produksi mereka.

Setiap filem kemudiannya dinilai oleh panel juri: Nova Goh – seorang pembikin dokumentari, Redza Minhat – pelakon dan penulis skrip, Indrani Kopal – pembikin filem, dan Dr Wan Aida Wan Yahaya – seorang akademik dan penulis skrip. Sebelum pengumuman pemenang, ucapan telah diberikan oleh setiap juri, dan juga kurator, Victoria Cheng, Muzzamer Rahman serta Fuad Rahmat untuk mengakui kreativiti dan usaha-usaha pembikin filem.

Akhirnya, pemenang setiap kategori telah diumumkan selepas keputusan dibuat:

 • Sinematografi Terbaik: Khilaf, yang menggunakan tangkapan lebar,watak yang bijak dan kedudukan objek dapat meningkatkan kesan yang mendebarkan, tangkapan filem di ladang getah yang diterangi matahari sangat menonjol.
 • Pengeditan Terbaik: Khilaf, yang secara berkesan menggunakan pemotongan pantas dan aksi berturut-turut untuk menekankan intensiti dan ketegangan, tetapi juga menggambarkan urutan yang koheren.
 • Pengarah Terbaik: Rumah Ndak Beranah, kompeten pengarah dipuji atas pengurusan pelakon  – yang memaparkan penduduk setempat – dan kepimpinan yang mahir dalam membuat keputusan dan menggambarkan plot pengalaman hidup yang benar dengan tepat.
 • Jalan Cerita Terbaik: Rumah Ndak Bertanah, yang menampilkan gambaran yang tepat tentang isu sosial yang berleluasa di Sabah, juga mempunyai naratif yang jelas yang menekankan logik sebab dan akibat.

Di samping itu, penonton sedang sibuk kerana mereka perlu memutuskan filem kegemaran mereka melalui undi atas talian. Hasilnya, pemenang Anugerah Pilihan Penonton adalah 160 Juta, yang menampilkan gabungan menarik antara kebudayaan barat dan budaya Malaysia, dan kecantikan cahaya matahari yang keemasan dan cahaya bulan biru yang mengasyikkan.

Majlis penyampaian anugerah itu menandakan berakhirnya Pesta Filem Kita 2. Secara keseluruhan, festival ini telah berjaya melebihi sasaran 300 orang pelawat dan menyambut lebih banyak penyertaan daripada warga belia Malaysia. Oleh itu, acara ini memiliki banyak potensi dan peluang masa hadapan untuk Projek Dialog dan semestinya kami akan menantikan kehadiran Pesta Filem KITA 3!

Jumpa anda lagi di masa hadapan!

PESTA FILEM KITA 2, AKAN DATANG!

Pesta Filem KITA kembali lagi pada tahun ini dan kali ini kita akan menyambut era Malaysia Baru dan anak-anak muda! Datanglah ke RUANG pada 16 Mac dan sertai bengkel-bengkel serta tayangan filem eksklusif oleh pemenang-pemenang geran PFK 2019! *ACARA PERCUMA, TERBUKA KEPADA SEMUA* Pesta Filem KITA is back again this year and this time we are going to celebrate the New Malaysia and the youth! Come on down to RUANG on March 16th and participate in our masterclasses and an exclusive screening of the young grant winner’s films! *FREE EVENT, OPEN TO ALL* #PESTAFILEMKITA2019 #MARCHON #PestaFilemKITA2 #AnakMudadanMalaysiaBaru


SCHEDULE
11:00-13:00
Malaysians 4 Malaysia Video Competition
13:00-15:00
Masterclass 1: Documentaries: The Bold New Cinema Verite
13:00-15:00
Masterclass 2: New Media, New Malaysia
17:30-18:30
Cocktail Reception & Speech by YB Fahmi Fadzil
18:30-19:30
Film Screening 1 & Q&A Panel
20:00-21:00
Film Screening 2 & Q&A Panel
21:00-22:00
Pesta Filem KITA 2 Award Ceremony
FB Event Page : PESTA FILEM KITA 2
]]>

PENGUMUMAN: FINALIS PESTA FILEM KITA 2

!!! PENGUMUMAN FINALIS !!! Setelah meneliti idea-idea calon pemenang geran #PestaFilemKITA2 , kami sudah membuat keputusan terakhir! Oleh itu, kami ingin mengucapkan TAHNIAH kepada FINALIS-FINALIS yang tersenarai dalam poster dan JUTAAN TERIMA KASIH atas usaha kesemua pihak untuk menjayakan pemilihan geran #PFK2 ini.   Selamat maju jaya kepada barisan finalis dan mari nantikan hasil karya unik mereka di Pesta Filem KITA 2019! #MarchOn #ProjekDialog #PESTAFILEMKITA2019]]>

PENGUMUMAN: Geran Pembikinan Filem Pesta Filem KITA 2

    Hai semua! Pesta Filem KITA akan kembali dengan geran pembikinan filem dan kali ini dengan beberapa perkara baru. Antaranya – Adakah anda masih ingat perasaan apabila keputusan Pilihanraya ke 14 diumumkan ? Dan adakah sekarang ni anda rasa betul-betul hidup dalam Malaysia Baru ? Dengan tema “Anak muda dan Malaysia Baru”, Pesta Filem KITA kali ini adalah tentang anak muda dan pembikin filem, dan bagaimana golongan ini mampu untuk mengekspresikan impian dan harapan baru serta mengangkat isu-isu yang sedia ada. Apakah yang sepatutnya ada untuk Malaysia yang lebih baik? Apakah cabaran perlu dihadapi untuk mencapai pembaharuan ?

Kami percaya, jika ada pihak yang mampu membayangkan Malaysia Baru dengan lebih terbuka dan inklusif – ia adalah anak muda. Maka, teruskan bersama kami untuk pengumuman geran filem Pesta Filem KITA dan acara-acara yang lain.
Rasa patriotik dan ekspresif? Kongsikan pendapat anda mengenai ‘Anak Muda dan Malaysia Baru’ dengan membikin filem ANDA sendiri! Klik pautan ini untuk mendaftar http://bit.ly/geranPFK2  dan mengetahui kriteria pemilihan dan garis panduan penyertaan. ]]>