PERNYATAAN SOLIDARITI NASIONAL PROJEK DIALOG DAN PUSAT KOMAS: “KATAKAN TIDAK KEPADA RASISME!”