Transgender: Perbandingan perspektif Islam dan moden