Pendidikan merawat sikap kediktatoran (bahagian 1)