Muslim seharusnya mempertimbangan penyembelihan haiwan ketika Raya