10 Perkara Saya Harap Semua Orang Tahu Mengenai Hinduisme

Penterjemahan tidak rasmi 10 Things I Wish Everyone Knew About Hinduism oleh Sheetal Shah, terbutan www.faithstreet.com. Diterjemah oleh Noor Amalina Rosli.      Sheetal Shah memegang jawatan sebagai Senior Director di Hindu American Foundation, yang bertumpu kepada membina strategi polisi awam. Beliau mengamalkan Ashtanga yoga di Ashtanga Yoga New York dan berkhidmat di Board of the Broome Street Ganesha Temple. Kami meminta beliau menyenaraikan 10 perkara yang beliau harap masyarakat tahu mengenai Hinduism. Ms. Suhag Shukla menyumbangkan artikel ini.

 1. Prinsip utama dalam Hinduism adalah kemajmukan.
Penganut Hindu meyakini akan kewujudan kepelbagaian agama dan jalan kerohanian, dan idea bahawa jalan yang baik bagi seseorang itu mungkin berbeza bagi orang lain. Rig Veda, yang merupakan salah sebuah teks suci penganut Hindu, ada menyebut, Ekam sat vipraha bahudha vadanti, bermaksud “Kebenaran itu satu, tetapi yang bijak memanggilnya dengan pelbagai nama”. Kesan daripada prinsip ini, Hinduism tidak pernah menyuruh penganutnya untuk memurtadkan penganut agama lain. Mereka juga menegaskan tentang bahaya kepada masyarakat apabila menekankan hanya satu jalan sahaja yang benar. Penganut Hindu menanggapi seluruh dunia ini sebagai suatu keluarga yang besar, dan doa Hindu selalunya berakhir dengan mengulangi Shanti – keamanan bagi setiap kewujudan.
 1. Diskriminasi dari sudut kasta bukanlah intipati dalam Hinduism
Diskriminasi dari sudut kasta dan “Tidak Boleh Disentuh (Untouchability)”, merupakan keburukan yang datang daripada sosial masyarakat dan tidak diterima atau dilihat dalam mana-mana tradisi Hindu. Perkataan Caste (kasta) datang daripada perkataan Portugis ‘Casta’ yang bermaksud keturunan, darah atau ras. Oleh itu, tidak ada langsung perkaitan yang tepat dengan kasta yang difahami dalam masyarakat India. Tetapi, apa yang wujud adalah konsep varna dan jati. Teks-teks suci menceritakan varna bukan sebagai empat kelas sosial yang tetap, tetapi secara metafizik untuk menjelaskan tentang empat kualiti yang berbeza yang dapat dilihat pada setiap individu pada skala yang berbeza. Jati pula adalah unit sosial yang berteraskan pekerjaan di mana manusia dikenalpasti. Ada empat varna dan terlalu banyak jati. Secara teori, setiap jati akan tergolong di dalam salah satu varna, tetapi tidak terhad kepada pekerjaan tradisional yang terdapat pada varna India kuno. Dengan peredaran masa, walaubagaimanapun, varna dan jati telah bercampur dan menjadi berdasarkan keturunan. Empat Varna – dan pekerjaan yang berkaitan dengannya – adalah :
 • Brahmanas – guru, ilmuan, ahli perubatan, hakim dan paderi.
 • Kshatriyas – raja, tentera, pegawai pemerintah, perancang bandar
 • Vaishyas – ahli bisnes, pedagang, pegawai bank, petani dan peladang.
 • Sudras – buruh, ahli seni, tukang besi, petani (termasuk pemilik ladang)
Golongan seterusnya iaitu yang kelima, sekarang dikenali sebagai “Tidak boleh Disentuh”, muncul lebih 2000 tahun selepas datangnya Rig Veda (Veda yang pertama), untuk membahagikan jati-jati yang tidak tergolong dalam mana-mana varna atas pelbagai sebab. Kebanyakan daripada jati-jati ini melaksanakan tugas atau kerja yang dilihat sebagai tidak murni, merosakkkan, melibatkan keganasan seperti menyediakan makanan berasaskan binatang. Walaubagaimanapun, tidak ada teks suci atau undang-undang yang pernah menyebut golongan kelima ini. Bahkan, teks-teks Hindu menekankan kesamarataan. Ajyesthaso akanishthaso ete sambhrataro vahaduhu saubhagaya Tidak ada sesiapa yang lebih mulia dan tidak ada siapa yang hina. Semuanya adalah bersaudara dan bersama-sama menuju kepada kesenangan. Perkataan kasta dalam India moden difahami sebagai jati dan bukannya varna. Ia difahami merentasi semua masyarakat yang berbeza agama. Diskriminasi dari segi kasta telah diharamkan. Secara umumnya, jati dan varna tidak lagi wujud dalam profesion di India masa kini, tetapi, ia masih mempengaruhi gaya hidup, sosiobudaya dan perkahwinan.
 1. Karma itu bukan sekadar “Apa yang dilakukan, akan dibalas kembali”
Karma adalah undang-undang universal berkenaan dengan sebab dan akibat: setiap tindakan akan menghasilkan akibat, dan kitaran ini berterusan sehinggalah seorang itu dapat melakukan suatu kebaikan tanpa mengharapkan ganjaran. Bhagavad Gita, III.19 dan III,20 menceritakan tentang ini : Tasmad asakta satatam Karyam karma samacara Asakto hy acaran karma Param apnoti purusah Lokasampraham eva’pi Sampasyan kartum arhasi Oleh itu, tanpa keterikatan Lakukanlah tugas yang perlu dilaksanakan Seorang manusia itu akan mencapai kemuliaan Apabila dia melaukan kerja tanpa keterikatan Sepertimana kamu seharusnya bekerja untuk membantu orang lain Dan untuk memberi manfaat kepada dunia Mempercayai karma bererti mempercayai kehidupan semula, di mana roh yang abadi, dalam perjalanan spiritualnya yang berubah-ubah, akan lahir dalam pelbagai fizikal dan bentuk, dalam kitaran hidup dan mati. Walaupun karma boleh terjadi serta merta, ia selalunya mengambil masa seluruh kehidupan dan menjadi jawapan kepada persoalan yang sering ditanya, “Mengapa perkara yang buruk terjadi kepada orang yang baik?” dan sebaliknya.
 1. Penganut hindu mengiktiraf dan menyembah tuhan dalam bentuk wanita.
Hinduism adalah satu-satunya agama yang besar yang menyembah tuhaan yang dalam bentuk wanita. Penganut hindu merasai keberadaan tuhan, atau Shakti, melalui personafikasi tuhan pada dewi-dewi. Shakti dilihat sebagai penyempurna bukan bertentangan dengan kuasa suci dewa-dewa. Kitab-kitab veda dipenuhi dengan sajak-sajak yang memuji kesamarataan dan ciri-ciri menyempurnakan yang ada pada peranan lelaki dan wanita dalam spritual, sosial, dan pendidikan. Hinduism kekal sebagai ssalah sebuah agama yang mana wanita mendapat tempat yang dalam posisi yang dihormati dalam kepimpinan agama- termasuklah Sharda Devi, The Mother, Anandamayi, Amritanandmayi Devi atau Ammachi, Shree Maa, Anandi Ma, Gurumayi Chidvilasananda dan Ma Yoga Shakti. Masyarakat hindu dalam peredaran masa, telah menyaksikan banyak sumbangan wanita dalam pelbagai aspek kehidupan.
 1. Ikonografi hindu penuh dengan simbol dan makna.
Apabila kami melihat kebiruan langit dan laut yang sentiasa luas, kami akan teringat akan keluasan dan kebesaran tuhan melalui warna biru pada beberapa dewa hindu. Ini kerana Hinduism mengajar kami bahawa alam semesta ini adalah suci, dan penganut hindu mempercayai bahawa tuhan berada dalam pelbagai bentuk yang ada di alam sekitar. Contohnya, Ganesha dijelmakan dengan mempunyai kepala gajah, bermaksud kebijaksanaan, kerana gajah dilihat sebagai antara binatang yang terbijak. Hanuman, dijelmakan sebagai monyet, bermaksud keupayaan untuk menutup akal manusia yang sentiasa berfikir kepada pelbagai perkara kepada mencinta tuhan dan berkhidmat dengan ikhlas atau dengan nama lain dipanggil seva.
 1. Hinduism adalah himpunan enam aliran pemikiran yang besar, salah satunya adalah Yoga.
Sejak berkurun lamanya, pelbagai sekolah teologi telah berkembang dalam Hinduism melalui tradisi falsafah dan perbahasan yang dinamik. Enam aliran pemikiran tersebut, atau darshanas, yang paling terkenal :
 • Vaisheshika : salah satu teori atom yang paling kuno yang telah diasaskan oleh Sage Kanada. Beliau telah mengatakan bahawa semua zarah terhasil daripada atom-atom yang mana atom-atom ini bergerak berdasarkan arahan tuhan. Vaisheshika dan Nyaya akhirnya bergabung.
 • Nyaya : sebuah sistem logik yang ingin membuktikan kewujudan tuhan dan konsep-konsep dalam Hinduism yang lain seperti karma. Nyaya menekankan bahawa sesuatu itu tidak boleh diterima melainkan ianya selari dengan akal dan pengalaman. Kehebatan logik dan epistemologi Nyanya kemudiannya mempengaruhi aliran pemikiran ortodoks dan bukan ortodoks.
 • Sankhya : salah sebuah aliran pemikiran yang paling lama. Sankhya membahagikan kewujudan kepada dua kategori – Purusha (kesedaran tentang ketuhanan) dan Prakriti (Zarah/matter) Terlalu sedikit sastera Sankhya yang wujud sehingga sekarang, dan wujud kontroversi tentang sama ada sistem ini bersifat dualistik atau tidak kerana ia mengetengahkan kedua-dua kategori.
 • Mimamsa atau Purva Mimamsa : mentafsirkan undang-undang ritual Veda, membuktikan bahawa kesempurnaan dalam ritual membawa kepada mencapai moksha.
 • Yoga : lebih tepat lagi Raja Yoga memfokuskan tentang mensunyikan minda melalui sistem lapan bahagian (Ashtanga yoga) sepertimana yang diceritakan dalam Yoga Sutras oleh Patanjali untuk mencapai hidup yang seimbang dan akhirnya moksha.
 • Vedanta : boleh dibahaskan sebagai paling berpengaruh kepada Hinduism moden, teologi ini bergantung pada transcending one’s identification with the physical body for liberation. Ini bermaksud, seseorang itu boleh melangkaui identiti diri melalui ilmu yang betul, zikir, kesetiaan, keikhlasan, amal yang baik, dan banyak lagi disiplin kerohanian dan keagamaan. Pecahan kepada Vedanta adalah Advaita, Dvaita dan Visishtaadvaita. 
 1. Penganut Hindu meyakini bahawa tuhan ada dalam setiap hidupan.
Dengan meyakini bahawa tuhan/kesucian itu wujud dalam setiap perkara/hidupan, Hinduism melihat alam semesta sebagai sebuah keluarga atau dalam Sanskrit vasudhaiva kutumbakam. Semua perkara dari sekecil-kecil organisma sehinggalah kepada manusia, dikira sebagai menifestasi tuhan. Manusia memegang tanggungjawab yang istimewa yang mana dipercayai menjadi suatu tanggungjawab yang berkembang secara kerohaniannya sedikit demi sedikit dengan kebolehan bukan hanya untuk bertolak ansur, tetapi untuk menghormati kesamarataan dan perpaduan setiap hidupan. Selari dengan ini adalah ucapan yang sering didengari dalam kalangan hindu, iaitu, Namaste yang bermaksud, “Tuhan dalam diri saya, tunduk kepada tuhan dalam diri kamu”
 1. Penganut hindu menyembah tuhan, atau Brahman dalam pelbagai bentuk.
Kebanyakan penganut hindu, bebas menyembah berbagai bentuk tuhan dan menyertai pelbagai acara keagamaan sepanjang tahun yang memuliakan bentuk ketuhanan yang berbeza. (contohnya Shivaratri memberi penghormatan kepada Shiva, Janmashtami memberi penghormatan kepada Krishna dll) Sebab mengapa Hinduism menjelmakan tuhan dalam pelbagai bentuk adalah untuk menghormati bahawa akal manusia agak sukar untuk mencapai atau mempunyai hubungan dengan tuhan yang tidak berbentuk.
 1. Hinduism adalah agama yang global
Walaupun majoriti penganut Hindu berada di India, namun, terdapat juga bilangan yang besar di serata dunia. Penganut hindu merupakan minoriti di Amerika Utara, UK, Trinidad & Tobago, Guyana, Fiji dan Malaysia. Pada masa yang lalu, terdapat sebilangan penganut hindu yang berada di Bhutan, Pakistan dan Bangladesh, tetapi, telah lenyap disebabkan oleh tidak menghormati hak asasi dan kurangnya kebebasan beragama.
 1. Hinduism dan Sanatana Dharma adalah sama.
Istilah Sanatana Dharma, diterjemahkan secara kasar sebagai, ‘Undang-undang atau jalan abadi’, adalah seperti yang dimaksudkan. Terma ‘Hindu’, walaubagaimanapun, adalah sebuah abstrak daripada kerajaan Parsi pada kurun ke-12 merujuk kepada ketamadunan India yang dilihat mempunyai kepercayaan, amalan dan cara hidup yang tersendiri di pinggir Sungai Indus. Setelah beberapa kurun, penganut Sanatanan Dharma telah mengambil rujukan Hindu dan Hinduism. Perkataan lain yang juga merujuk kepada Hinduism adalah Vedic, Sankritic, Yogic, Indic, dan Ancient Indian.   ]]>