Dialog antara agama: Cara menuju ke hadapan

“Antihesis” Seperti yang kita ketahui, Malaysia adalah sebuah negara yang unik dimana ia mempunyai pelbagai etnik yang hidup dengan budaya yang berlainan tetapi berada di bawah satu sistem perlembagaan undang-undang yang sama. Disini saya melihat kepelbagaian itu unik tetapi kepelbagaian itu juga cenderung membawa kepada sifat “etnosentrik” iaitu anggapan bahawa ciri-ciri sesuatu budaya sangat wajar, betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun dikatakan tidak bermoral. Nilai etnosentrik ini seterusnya membawa kepada persaingan sesama etnik dalam perebutan kuasa, pengaruh dan perhatian daripada masyarakat setempat. Dari sudut pandang saya, masalah “kalimah Allah”ini berlaku disebabkan konsep “etnosentrik”. Sebelah pihak merasakan perkataan ini adalah “esklusif” dan agama lain tidak boleh menggunakannya dan sebelah pihak lain pula rasa tercabar dan menganggap tindakan ini tidak wajar dan telah melanggar hak asasi manusia seperti yang termaktub di dalam Artikel 11, Perlembagaan Malaysia yang menyeru untuk kebebasan beragama. Persaingan dalam penggunaan perkataan ini wujud antara dua pihak ini. Apabila dua pandangan dan pendapat yang berbeza ini berlaku, maka agama telah menjadi mangsa kepada sesuatu “antithesis” iaitu percanggahan pendapat dan perspektif antara dua pihak terhadap sesuatu isu. Antihesis ini menyebabkan perbahasan, penghuraian dan kritikkan berlaku untuk menunjukkan “siapakah yang betul dan tepat”. Selepas perbahasan dan penghuraian percanggahan berlaku, antithesis sepatutnya membantu dalam menjana pendapat dan pandangan baru tetapi malangnya isu ini seolah-olah tidak akan menemui titik penamat pergolakannya hingga hari ini. Seawal isu ini bermula sehingga menjadi kes mahkamah, masyarakat Kristian dan Islam masih tidak dapat menyelesaikan percanggahan ini walaupun dialog sudah diadakan. Beberapa forum sudah dijalankan dan perkumpulan kecil di buat tetapi permasalahan ini masih berterusan. Kenapakah permasalahan ini amat sukar untuk dibendung dan mencapai satu synthesis iaitu pemikiran dan pandangan baru yang terhasil akibat daripada anthesis untuk kearah penyelesaian. Adakah kerana pemikiran etnosentrik sangat kuat sehingga sukar untuk mencapai toleransi? Intelektual Vs Realiti konteks Apabila kita membahaskan tentang agama dalam konteks sejarah, teology, akademik dan etimologi, kita memerlukan suatu pengetahuan dan ilmu yang sangat mendalam dimana ianya memerlukan suatu penyelidikan dan pembacaan yang lebih terperinci. Ianya sangat membantu kepada kita untuk memahami konsep, isi kandungan dan menjawap persoalan-persoalan yang sering bermain-main di minda kita sebagai contoh, bagaimana Islam atau Kristian bermula? Perkataan “Allah” datang dari mana?. Akan tetapi adakah sejarah,akademik teology dan etimologi mencukupi untuk menampung perubahan keadaan semasa yang sentiasa bergerak khususnya dalam arus kemodenan. Seseorang yang intelektual seharusnya peka kepada realiti sebenar dunia dan mengambil kira semua faktor-faktor perubahan keadaan semasa. Segala teori dan ilmu di atas kertas, walaupun teramat penting, tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah yang melanda sekarang iaitu “Kalimah Allah”. Ilmu intelektual dan realiti seharusnya berjalan seiring dan di seimbangkan. Seseorang intelektual seharusnya bijak untuk mengaplikasikan segala ilmu dan teori ke atas realiti sebenar manusia apabila membuat analisa terhadap masalah yang berlaku tersebut. “Jangan ada benci” Percanggahan, pergaduhan dan ketidaksefaham sudah pastinya menimbulkan perasaan tidak senang hati, prejudis dan kebencian antara satu sama lain. Maka disini saya ingin menyarankan agar kita cuba sedaya upaya untuk mengelak adanya perasaan-perasaan negatif tersebut untuk mencari ruang kepada penyelesaian. Saranan disini bukan bersifat “apologetic” tetapi lebih kepada penyelesaian secara lebih lembut dimana kita akan bersahabat dengan “ pposite” seperti perumpamaan mengatakan “ Kecil api menjadi kawan, besar ia menjadi lawan”. Apabila kita berjaya menjadi sahabat kepada “opposite”, kita bukan sahaja boleh bekerja dalam isu “Kalimah Allah” tetapi juga bekerja dengan isu-isu lain yang berkaitan dengan kemanusiaan dalam jangka panjang. Saya ingin membawa pembaca untuk memberikan renungan secara lebih mendalam apakah kesan-kesan baik dan buruk jangka panjang berlaku sekiranya perang “Antithesis” ini berterusan?. “Intimate dialog” Ruang penyelesaian boleh dicapai melalui “intimate dialog” dengan lebih kerap untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki. Intimate dialog lebih kepada suasana santai dan relaks dan proses pengeluaran segala isi buah fikiran juga tidak dalam keadaan tegang dan formal. Melalui pengalaman saya, sesi berdialog dalam keadaan tegang adalah lebih sukar untuk mencapai kesepakatan kerana  proses pengeluaran isi buah fikiran adalah berlandaskan kepada emosi yang marah dan tegang Lantas, saya terfikir apakah gunanya berdialog seperti begitu? Saya juga melihat keperluan berdialog sesama umat Kristian iaitu Katolik dengan Protestan dan juga sesama umat Islam untuk melihat sebenar pandangan dan pendapat dari kumpulan yang sama kerana saya percaya setiap insan mempunyai perspektif dan pandangan yang berbeza antara satu sama lain. “The law of the unity of opposites” Disini saya dengan berbesar hati ingin mengkongsikan satu petikan kegemaran saya untuk renungan bersama iaitu “The law of the unity of opposites” oleh Friedrich Engels dimana dia mengatakan “perhaps all things in the world exist in opposition. day and night, hot and cold, good and bad, near and far but they do not really exist separately to each other. They form unions outside of which neither can exist. Day has no meaning without night, good without bad. The identity of each depends on the the identity of the other”. Petikan ini telah membantu saya untuk memberikan renungan secara lebih mendalam apabila berhadapan dengan isu ini. Oleh itu, saya mengharapkan agar persefahaman dan kesepakatan akan tercapai di antara kedua-dua pihak tentang penggunaan “Kalimah Allah” ini. Persefahaman dan kesepakatan ini menjadi kunci kepada keamanan negara yang hidup berbilang kaum. Apabila melihat kepada keadaan sekeliling semasa juga, saya menyedari bahawa ada banyak lagi isu-isu kemanusiaan di luar sana yang memerlukan perhatian. Maka, saya berfikir “Isu mana lagi penting”?         unnamed        

]]>