Projek Dialog

Manifesto Kejuruteraan Kritikal

Penterjemahan “The Critical Engineering Manifesto” oleh The Critical Engineering Working Group. Untuk mendalami wacana ini dengan lebih lanjut layari: http://discourse.criticalengineering.org/ Diterjemah oleh: Johan Zolhaidi dan Ahmad Fuad Rahmat.    0. Jurutera Kritikal merasakan bahawa kejuruteraan merupakan bahasa yang paling transformatif buat masa ini, membentuk haluan untuk kita bergerak, bertutur dan berfikir. Ianya merupakan kerja jurutera kritikal untuk mempelajari dan menggunakan bahasa ini, mendedahkan pengaruhnya. 1. Jurutera Kritikal menganggap kebergantungan terhadap teknologi merupakan suatu cabaran dan ancaman. Semakin kuat kebergantungan kita terhadap teknologi, semakin pentinglah bagi kita mempelajarinya dan mendedahkan mekanisme dalamannya, tanpa menghiraukan hak pemilikan ataupun kontrak 2. Jurutera Kritikal meningkatkan kesedaran bahawa kecelikan techno-politik kita dicabar pada setiap langkah kemajuan teknologikal. 3. Jurutera Kritikal merungkaikan semula dan mencetuskan rasa was-was terhadap pengalaman pengguna yang kaya. 4. Jurutera Kritikal menjangkaui rasa “kekaguman terhadap implementasi” supaya lebih mengenali pengaruh kaedah dan akibat mereka yang khusus. 5. Jurutera Kritikal mengenalpasti bahawa setiap hasil rekayasa turut membentuk penggunanya, selaras dengan kebergantungan pengguna terhadapnya. 6. Jurutera Kritikal meluaskan definisi “mesin” untuk menggambarkan hubungan yang merangkumi alat-alat, tubuh-tubuh, agen-agen, daya-daya dan juga jaringan-jaringan. 7. Jurutera Kritikal meneliti ruang di antara pengeluaran dan penggunaan teknologi. Bertindak secara pantas terhadap perubahan-perubahan yang berlaku di dalam ruang tersebut, Jurutera Kritikal berperanan untuk mendedahkan waktu-waktu ketidakstabilan dan penipuan yang terkandung dalam proses tersebut. 8. Jurutera Kritikal mengimbau semula sejarah-sejarah seni, senibina, aktivisme, falsafah dan daya cipta dan menghasilkan pelbagai contoh Rekayasa Kritikal. Strategi, idea-idea dan agenda-agenda daripada disiplin-disiplin tersebut akan digunakan semula, supaya diberi tujuan yang baru dan diatur kedudukannya. 9. Jurutera Kritikal mengenalpasti bahawa kod yang tersirat turut memberi kesan kepada wilayah sosial dan psikologikal, menentukan perangai diantara manusia dengan mesin-mesin yang digunakan oleh mereka. Dengan memahami situasi ini, Jurutera Kritikal ingin merungkaikan semula kekangan pengguna dan aksi sosial melalui sarana penggalian digital. 10. Jurutera Kritikal menganggap pemanfaatan ini sebagai pendedahan yang paling didambakan.

]]>

Share your thoughts!

More Articles