Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Sekular

[youtube id=”hcFlTFxrjVk” width=”600″ height=”350″] Adakah Malaysia sebuah “Islamic State”? Adakah kepelbagaian agama diperlihara di Malaysia? Tontonilah video ringkas ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut!

]]>