Sekolah Bukan Penjara, Universiti Bukan Kilang: Satu Ulasan