Budaya di Asia Tenggara: Kaku atau Dinamik?

Gambar: Orchid DMC Gambar: Orchid DMC[/caption] Konflik Budaya Secara amnya dunia yang saya hidupi pada waktu ini, tidak pernah ketandusan konflik. Konflik yang merangkumi pelbagai jenis isu: dari isu agama hingga ke isu budaya. Dalam artikel ini, secara spesifiknya saya akan menyentuh aspek budaya, dan bagaimanakah sudut pandangan seniman dan budayawan tentang definisi budaya di dalam konteks Asia Tenggara. Artikel ini merupakan ulasan dan tanggapan saya terhadap perbincangan acara KataKatha yang diadakan pada beberapa minggu lepas, berkenaan hal-hal kebudayaan (secara sedar atau tidak) di rantau ini. Oleh itu, harus diingatkan terlebih dahulu bahawa artikel ini mempunyai dua tanggapan berbeza mengenai hal budaya. Satu daripada saya sendiri, selaku anak muda yang hanya memaknakan dirinya melalui ritma kehidupan yang biasa-biasa. Kedua daripada barisan panelis yang terdiri daripada budayawan, sejarawan, seniman/seniwati, dan arkitek yang sudah tentunya mempunyai pengalaman yang lebih jelas dan berupaya untuk membentuk pendapat yang lebih jitu tentang budaya itu sendiri. [caption id="attachment_5327" align="aligncenter" width="551"]Sesi KataKatha. Gambar: Cheryl Hoffmann Sesi KataKatha. Gambar: Cheryl Hoffmann[/caption] Kosmopolitan, Poliglot & Keberagaman Seni: Adakah Asia Tenggara Suatu Budaya? Dialog yang bertajuk Cosmopolitans, Polyglots & The Creative Mess: Is Southeast Asia A Culture? mempersoalkan asas kebudayaan di rantau ini, apakah faktor-faktor suatu kebudayaan itu berubah dan sebab-sebab yang mempengaruhinya. Kerawakan sudut pandang mereka hanya mampu saya cernakan semula melalui kerangka pemikiran dan tanggapan yang terhasil tentang maksud budaya. Dengan penuh harapan juga saya menginginkan suatu perbincangan dan kritikan sihat muncul daripada artikel ini. Menurut saya, budaya secara amnya merupakan manifestasi kehidupan sesuatu kawasan, negara ataupun kelompok etnik. Ia merangkumi pelbagai aspek dari sistem linguistik, politik sehingga ke aspek estetika yang turut mencernakan tingkat pemikiran yang molek untuk dinyatakan kepada khalayak awam. Dengan konteks zaman pasca moden ini, yang kebanyakannya mengamalkan sistem ekonomi kapitalisme, secara kasarnya dapatlah kita memisahkan dua definisi budaya:

 1. Satu naratif kebudayaan yang berpaksikan kepentingan sesuatu kelompok
 2. Kedua adalah kesinambungan naratif kebudayaan yang tidak dapat diletakkan dalam kategori apa-apa pun.
Yang pertamanya dipengaruhi oleh kuasa dan segala tindakan yang ada mungkin sahaja mempunyai kepentingan yang tidak ada kena mengena dengan inti pati budaya itu sendiri. Yang kedua merupakan sesuatu yang benar-benar alamiah, ritma kehidupan yang segera, yang sukar untuk ditangkap secara formal dan dibincangkan sesama sendiri. Lalu budaya boleh dibahagikan melalui tiga bentuk: yang difahami, yang dibentuk dan yang dihidupi. [caption id="attachment_5325" align="aligncenter" width="476"]Istana Pagaruyung (Minangkabau) Istana Pagaruyung (Minangkabau)[/caption] Budaya yang Difahami, Dibentuk dan Dihidupi Wujudkah jurang yang jelas antara ketiga bentuk budaya ini? Sebagai contoh, apakah perbezaan antara yang difahami, dibentuk dan dihidupi melalui budaya melepak? Melepak merupakan aktiviti yang memerlukan ruang, maka setiap ruang fizikal didirikan atas nama kebudayaan dan ‘melepak’ secara langsung merangkumi pelbagai faktor: publik/awam, tingkat pengeluaran suara, jarak umum di antara tubuh-tubuh, keluasan sesuatu ruang, utiliti dan lain-lain. Aktiviti melepak hadir secara konsensus. Persetujuan tentang perkataan ‘melepak’ barangkali wujud melalui tiga cara budaya:
 1. Difahami
  • Yang wujud melalui ilmu (takrif kamus DBP: melepak merupakan amalan yang negatif, lalai/alpa dan disorientasi budaya)
  • Pemerhatian kehidupan harian / keadaan sekeliling
 1. Dibentuk
  • Melalui pengeluaran media (blog/tulisan sastera/bahan akademik), pembentukan ruang fizikal (bangunan, monumen atau taman),
  • Susunan objek di dalam ruang (perabot, tempat pejalan kaki dsb),
  • Kedinamikan struktur kuasa melalui pelbagai tingkat
 1. Dihidupi
  • Penghidupan suatu jangka masa yang pelbagai (emosi/keadaan fizikal/keadaan sosial/sejarah/pergerakan tubuh),
  • Dinamik dan tidak statik,
  • Spontan dan sentiasa berada di dalam proses/peralihan
Lalu melalui tiga cara untuk memahami budaya ini para panelis memberikan contoh-contoh mereka, dari persoalan kecil seperti gaya hidup sehinggalah ke persoalan besar seperti konsep identiti itu sendiri. Mereka juga membincangkan tanggapan mereka terhadap budaya yang cuba diseragamkan senada. Budaya merupakan sesuatu yang boleh dibentuk secara paksa, yang mungkin hadir melalui kuasa dan bagaimana ia mampu dipengaruhi oleh kepentingan yang tidak bersendikan kepentingan bersama. Oleh itu pastinya wujud konflik di antara budaya yang dibentuk dan dihidupi. [caption id="attachment_5326" align="aligncenter" width="444"]Pink Man (Thailand). Gambar: H+F Collection Pink Man (Thailand). Gambar: H+F Collection[/caption] Budaya, Keterbukaan & Pergelutan Kuasa dan Realiti Edward Said melalui bukunya yang bertajuk ‘Budaya dan Imperialisme’ turut juga menyatakan bagaimana produk budaya itu sendiri membawa agenda sesuatu kelompok (yang dimanipulasi secara sedar ataupun tidak). Dr. Farish Noor sebagai contoh menyatakan sikap keterbukaan rantau ini sebagai salah satu sifat utama yang terhasil daripada budaya. Beliau meneruskan lagi dengan mengatakan bahawa kedudukan rantau ini, yang secara sedar mengakui keberadaan tamadun-tamadun di benua lain membentuk sikap keterbukaan yang disebutnya tadi. Rantau ini tidak melihat ketamadunan sebagai sesuatu yang tertutup, sebaliknya bersikap terbuka untuk menerima citra kebudayaan dari tempat lain. Ini dengan jelas terlihat dengan peralihan atau proses sejarah kita yang melalui beberapa bentuk agama dan juga mewarisi beberapa nilai yang masih dapat ditemui pada zaman pasca moden ini. Oleh itu secara halusnya kita menanggapi hal-hal yang kecil melalui cara yang benar-benar berbeza. Beliau memberi contoh bagaimana setiap penduduk mengguna pakai teknologi apa-apa pun, atau menghuni sesuatu tempat yang telah ditetapkan fungsi sosialnya dengan cara yang berbeza. Misalnya, pusat membeli belah – bagaimana anak-anak muda menghuni tempat tersebut tanpa membeli apa-apa pun, melawan logik konsumer. Budaya yang dipraktikkan secara harian inilah yang merupakan kesinambungan budaya tempatan yang telah berterusan dari generasi ke generasi. Beliau sendiri menegaskan bahawa perkara-perkara seperti ini yang seharusnya diberi perhatian oleh para intelektual, budayawan dan seniman/seniwati. Kebolehan untuk memahami ritma harian yang asli dan semula jadi adalah peluang untuk memahami konflik yang terlahir antara naratif dominan penguasa dan naratif individu yang menghidupi budaya itu sendiri. Begitu juga dengan Kanakan Balintagos, pembikin filem dari Filipina yang juga merupakan etnik Palawan menceritakan proses mengenali semula identiti beliau. Beliau sendiri bergelut dengan idea tersebut, pergelutan di antara apa yang difahami dengan apa yang dihidupi secara hakiki itulah yang membelenggunya. Langsung timbul persoalan tentang konsep eksotik, iaitu bagaimana perwakilan etniknya sendiri pada suatu masa berada pada tahap yang begitu superfisial. Mungkin begitu juga dengan baju tradisional itu sendiri, wujudnya konflik di antara apa yang difahami dengan apa yang dihidupi. Sedangkan baju tradisional pada suatu masa merupakan pakaian harian penduduk tempatan. Kesimpulan Perbincangan tersebut secara amnya menekankan kedinamikan budaya sebagai sesuatu yang harus terus menerus dicari oleh para ahli akademik, budayawan, seniman dan juga individu di sesuatu rantau. Konflik pasti akan berlaku, di antara naratif dominan yang mungkin saja disertai pengaruh modal (yang tidak memihak kepada orang kebanyakan) dan juga naratif yang senantiasa di dalam proses, tidak dapat dikawal. Oleh itu, apa yang saya pelajari hasil daripada perbincangan tersebut adalah perbezaan di antara beberapa jenis naratif budaya yang sedang berlaku pada masa yang sama. Dan tugas kita, sebagai penduduk yang menghidupi hasil kebudayaan itu sendiri adalah untuk memahami dan mula membezakan antara kebudayaan yang benar-benar ada dan kekuasaan yang berselindung di sebalik naratif kebudayaan yang seringkali bercanggah dengan apa yang kita rasakan. ]]>

“Mak Bapak Tak Bagi, Apa Nak Buat?” : Ulasan Forum & Beberapa Persoalan

Oleh Johan Zolhaidi   Keluarga kita secara alaminya dilihat sebagai golongan penguasa yang pertama. Kita yang dilahirkan membesar dengan mengikut telunjuk ibu bapa. Memahami keadaan dunia melalui penerangan mereka, dan sedikit sebanyak berbicara mengenai keadaan semasa melalui pergelutan pendapat bersama mereka. Dan pastinya, perjalanan kehidupan kita sebaik-baiknya lancar jika tiada silap faham di antara kita dan golongan ibu bapa. Tetapi bagaimana pula dengan anak-anak yang sejak kecil, merasakan bahawa wujudnya suatu percanggahan yang nyata dengan makna dunia yang diberikan oleh ibu bapa mereka? Bagaimanakah kedamaian boleh dicapai jika sesuatu yang benar-benar sensitif dan tabu ini diutarakan? Begitulah antara persoalan-persoalan yang dinyatakan sewaktu berlangsungnya forum anjuran kerjasama Projek Dialog dan Dialog Jalanan dengan tajuk: “Mak Bapak Tak Bagi, Apa Nak Buat??”. Ya, forum ini menekankan aspek hak asasi anak-anak yang bercanggah pendapat dengan ibu bapa mereka. Sesuatu isu yang bercanggah itu berbeza mengikut individu – ada yang bercanggah dari isu agama, politik, seksualiti, pilihan pasangan/gaya hidup, dan lain-lain lagi. Seringkali kita berbicara mengenai ruang hak asasi yang berkait rapat dengan ruang awam. Tetapi bagaimana pula dengan ruang peribadi keluarga? Bukankah di dalam ruang peribadi secara alaminya wujud hairaki yang tidak dapat disangkal? Bapa/Ibu sebagai ketua dan berada di ruang yang sama, kesedaran akan rasa hormat telah ditetapkan sejak kecil. Dan bermula dari ruang peribadi keluargalah, kesedaran untuk menentang daya kekuasaan/pemaksaan itu bermula. Harus diingatkan terlebih dahulu, artikel ini tidak dihasilkan untuk menyatakan apa yang benar dan mutlak secara didaktik. Tetapi artikel ini mengenal pasti dan mengakui kewujudan sesuatu landasan sebagai proses dialog yang diperlukan. Untuk apa ianya dilakukan? Untuk kewujudan empati, pengakuan akan keberadaan dan sudut pandang kewujudan manusia yang lain, dan mungkin sahaja pada akhirnya adalah pengakuan akan kedinamikan kehidupan yang tidak pernah jumud. Sesi Dialog Jalanan pada kali ini disertai oleh Suri Kempe dari United Nations Development Programme (UNDP) dan juga Terry Nuriman, seorang aktivis muda sebagai panelis. Kedua-duanya mewakili sudut pandang peribadi untuk berkongsi pengalaman akan percanggahan pendapat dengan golongan yang membesarkan kita. Adakah ianya sesuatu isu yang remeh? Ya jika ia bersangkutan dengan isu pilihan warna baju pada hari perayaan dan tidak jika ianya bersangkutan dengan isu agama dan hal-hal sudut pandang dunia yang mewakili realiti setiap individu yang menjalani kehidupannya sendiri.   12377630_790694557707823_6747067685022827560_o   Sikap keterbukaan dalam proses mendidik anak-anak   Soalan pertama yang diutarakan adalah kepada Suri Kempe, sebagai seorang ibu yang berkerjaya menghadapi persoalan-persoalan besar sebagai hal keagamaan dan isu seksual. Beliau menyatakan dengan jelas bahawa anak-anak secara pastinya tidak mengikut arahan dan seperti biasa arahan yang dilaksanakan adalah salah satu cara bagi mereka menyesuaikan diri mereka untuk hidup bermasyarakat. Beliau mengingatkan para pendengar akan tanggungjawab golongan ibu bapa untuk turut terlibat dengan anak-anak mereka terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Dan keberanian menggalas tanggungjawab menghadap risiko terhadap pilihan-pilihan yang bakal dibuat oleh penerus baka mereka. Keterbukaan seperti ini menurut saya, hanyalah pendekatan yang sebaik-baiknya diambil oleh golongan ibu-bapa dan tidak semestinya mencerminkan nilai-nilai yang wujud melalui mereka, baik yang konservatif ataupun progresif. Mereka sebagai pemimpin di dalam ruang peribadi keluarga, seharusnya mengenali dan memahami kedinamikan sudut pandang anak-anak mereka, lebih-lebih lagi jika lingkungan yang wujud di keliling mereka menjangkaui hegemoni kebudayaan yang ada. Jadi menurut Suri Kempe ada dua jenis golongan ibu bapa, pertama yang menghormati kepelbagaian pendapat anak-anaknya dan kedua adalah golongan ibu bapa yang ingin anak-anaknya membawa nilai-nilai dan sudut pandang dunia yang sama seperti mereka. Secara biasa begitulah yang seringkali dihadapi oleh kita sewaktu berhadapan dengan ibu-bapa. Kita yang mewakili kesinambungan genetik mereka, dibesarkan oleh nilai-nilai yang difahami mereka secara tidak langsung diharuskan untuk meneruskan sudut pandang yang telah ada. Dan jika berlakunya percanggahan pendapat, seperti yang biasa berlaku, di situlah timbulnya persoalan-persoalan akan pendekatan yang sebaiknya diambil. Kemudian persoalan kedua diutarakan kepada Terry Nuriman mengenai keputusan beliau untuk menyatakan orientasi seksualitinya kepada kedua golongan ibu bapanya dan apakah faktor-faktor utama yang menentukan waktu bagi beliau menyatakan seksualitinya. Beliau yang dibesarkan oleh ibu-bapa yang kuat beragama dari dua mazhab yang berlainan, disertakan dengan pendidikan keagamaan yang cukup bagi membentuk suatu perwatakan yang soleh tidak dapat menafikan orientasi seksualitinya dan keresahan itu telah memakan dirinya selama beberapa tahun, sehingga pergelutan peribadinya mendorong kepada keadaan kemurungan yang sukar dibendung. Beliau seperti golongan muslim yang lain turut menjalani ibadah Haji, dengan harapan agar “sumpahan” yang dilaknat ini berakhir secepat mungkin dan tidak lagi ingin berselindung dengan kesedaran akan masyarakat yang tidak dapat menerima golongan sepertinya. Tetapi mujurlah, dengan keadaan ibu-bapanya yang mampu menerima orientasinya, berupaya untuk terlibat di dalam perdebatan mengenai isu-isu seperti ini dengan penuh hormat, penuh terbuka dan tidak mempraktikkan penghinaan terhadap sesama sendiri. Sama dengan pendekatan yang disyorkan oleh Suri Kempe, kedua-duanya menekankan aspek keterbukaan sebagai dorongan perbicaraan yang mampu membawa ke keadaan emosi yang lebih stabil. Dan sekali lagi, sikap keterbukaan tidak bererti mendukung sesuatu ideologi yang spesifik sahaja. Secara amnya sikap keterbukaan ini merupakan sesuatu alat yang diperlukan bagi anak-anak kita untuk menilai semula kepercayaan yang diterapkan kepada mereka sewaktu mereka membesar. Suri Kempe memberi satu contoh di mana seorang anak yang telah memahami suatu konsep keagamaan yang dipegangnya, dipersoalkan semula oleh bapanya. Bapanya menggunakan sikap keterbukaan yang ada bagi menilai semula apa yang dipercayai anaknya, sebagai alat yang mampu menguatkan lagi keinginannya untuk mempelajari konsep keagamaannya dengan lebih mendalam dan secara tidak langsung turut memahami konsep-konsep utama di dalam agama-agama yang lain, dengan harapan agar anaknya mampu berhujah, berbicara dan berbincang mengenai persoalan agama dengan pendekatan yang penuh hormat, jauh daripada pendekatan reaksioner yang seringkali mendorong ke arah ekstremisme yang melampau. Dialog ini diteruskan dengan perkongsian oleh para pendengar yang hadir. Mereka meluahkan pengalaman peribadi mereka mengenai perselisihan pendapat akan persoalan-persoalan yang besar. Salah satu daripada pendengar yang hadir pernah menerima ugutan mati, hanya kerana beliau dengan penuh keberanian mengakui akan konsep keagamaan yang jelas bercanggah dan berlainan dengan keluarganya yang lain, sehinggakan sokongan kewangan untuk meneruskan pelajaran juga turut ditarik balik. Dan sinilah, pada akhirnya yang dipersoalkan adalah pendekatan keluarga terhadap percanggahan pendapat di dalam sesuatu hal. Dan akhirnya Suri Kempe memberi suatu contoh yang baik. Beliau mengaitkan sikap keterbukaan dan proses berdialog dengan memberi contoh di mana suatu organisasi yang melaksanakan pendidikan seks di kalangan anak-anak kecil menggunakan pendekatan dialog di kalangan ibu bapa dan ini dilaksanakan di Afghanistan. Mereka membuat kaji selidik akan hal-hal seksual yang ingin diketahui oleh anak-anak kecil. Terkejut dengan hasil-hasil kata kunci yang diberi anak-anak kecil tersebut, mereka mulai melaksanakan dialog dengan golongan ibu-bapa yang pada awalnya menolak pendidikan seks kepada anak-anak. Dengan berlangsungnya dialog yang mengambil masa yang lama, mereka bekerjasama untuk menggunakan pendekatan berteraskan kesepakatan sesama mereka mengenai cara-cara untuk menjawab persoalan-persoalan seksual yang semestinya lambat laun akan dipersoalkan oleh anak-anak mereka. Berdasarkan proses dialog seperti inilah, penekanan akan sikap keterbukaan merupakan sesuatu yang perlu diterapkan, meskipun dihalangi dan dicabar oleh golongan-golongan reaksioner.   12313937_788073877969891_1511467657929420536_n   Persoalan-persoalan yang timbul   Jika dinilai semula akan dialog yang diadakan ini, apakah persoalan-persoalan ataupun kritikan yang timbul? Pertama menurut saya, mampukah perkongsian pengalaman seperti ini, secara konkritnya mampu membawa kepada perbincangan yang lebih substantif seperti isu-isu teknikal ataupun kewujudan beberapa tokoh-tokoh besar yang sedang kuat menentang wacana yang hegemoni, konservatif dan mengongkong polisi-polisi tempatan, ataupun mampu membawa perbincangan seperti ini ke tahap yang lebih luas? Mungkin sahaja disebabkan tajuk forum yang melibatkan golongan ibu bapa dan perselisihan pendapat di dalam ruang peribadi secara tidak langsung membawa tanggapan yang agak subjektif, jauh daripada topik-topik hangat yang diutarakan oleh golongan-golongan aktivis. Kedua bagaimanakah sikap keterbukaan yang ditekankan oleh para panelis dapat dilaksanakan secara sistematik di sini? Salah satu kekurangan yang terdapat di dalam dialog ini adalah kurangnya pendekatan-pendekatan yang berlandaskan program yang jitu. Ini memberi tanggapan kepada saya bahawa hasil perkongsian peribadi ini agak terbatas dan tidak mampu menjangkaui ke tahap yang seterusnya. Ketiga, bagaimana pula dengan golongan-golongan minoriti yang tidak dibesarkan dengan sikap keterbukaan akan persoalan-persoalan yang sensitif, yang seringkali dibelenggu oleh keadaan kemiskinan yang melampau? Bukankah pendekatan yang ditekankan ini semestinya berlainan perlaksanaannya? Kekurangan contoh dari golongan miskin yang menghadapi percanggahan pendapat seperti inilah yang seharusnya ditekankan, kerana pastinya tahap keterbukaan turut dipengaruhi oleh keadaan sosioekonomi seseorang. Pengalaman-pengalaman merekalah yang seringkali dipinggirkan apabila dialog-dialog seperti ini dibuka untuk perbincangan ramai.   [caption id="attachment_5402" align="aligncenter" width="400"]Sumber gambar: Reddit Sumber gambar: Reddit[/caption]   Kesimpulan   Akhir kata, sikap keterbukaan merupakan sesuatu yang mampu dipraktikkan dengan pendekatan yang menekankan proses sebagai sesuatu yang penting. Hasil daripada sesuatu proses adalah sesuatu yang bakal berlangsung di dalam jangka masa lama. Maka tidak dapat tidak proses akan perbincangan seperti hal-hal ini (di dalam sesi dialog ini adalah isu perselisihan pendapat di dalam ruang peribadi) adalah sesuatu yang harus dihargai, dan pada masa yang sama mengakui akan kurangnya landasan bagi sesuatu isu yang sensitif seperti ini di kalangan penduduk tempatan. Proses seperti ini memberi peluang kepada para pendengar untuk turut mengakui akan keberadaan golongan minoriti yang masih bergelut dengan realiti yang dibentuk oleh mereka. Realiti yang semestinya disertai dengan cemuhan, permusuhan dan penindasan dalam pelbagai bentuk, dari ruang publik hinggalah ke ruang peribadi. Ruang perbincangan kritis seperti ini, sama seperti ruang-ruang yang lain adalah permulaan yang dengan penuh harapan, dapat dilaksanakan dengan konsisten.

]]>

Seni & Cabaran Naratif Dominan

Gambar: Brotherpeacemaker.wordpress.com Gambar: Brotherpeacemaker.wordpress.com[/caption] Seni, Kerohanian & Kebebasan Berekspresi 3 Disember adalah hari di mana para seniman/seniwati terpilih berkumpul untuk menyertai projek pameran seni. Hasil kerjasama antara Projek Dialog dan Article 19 ini menyediakan landasan asas kepada para seniman/seniwati untuk menghasilkan karya-karya seni yang berteraskan fahaman mereka terhadap makna kerohanian. Oleh itu mereka bakal melalui program-program yang telah ditetapkan oleh Projek Dialog dan Article 19, iaitu melawat, memahami dan menghidupi suasana ritual-ritual agama yang wujud di negeri Kelantan Darul Naim. Projek ini berlangsung dengan hasil kerjasama Article 19, sebuah organisasi hak asasi manusia yang ditubuhkan pada 1987. Article 19 ditubuhkan untuk menyumbang tenaga, dana dan usaha bagi meningkatkan kesedaran tentang  pentingnya kebebasan memberi pendapat dan berekspresi tanpa dikongkong oleh mana-mana pihak. Nama organisasi Article 19 diambil daripada Perkara 19 di bawah Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat: “Setiap orang berhak untuk bebas berpendapat dan mengeluarkan fikiran. Hak ini termasuklah kebebasan berpendirian tanpa gangguan dan mampu menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan.” Program pengenalan organisasi Article 19 dihadiri oleh seniman/seniwati, kurator, editor Projek Dialog, perwakilan Article 19 dan juga beberapa individu yang menyumbangkan pengalaman mengenai keadaan di negeri Kelantan. [caption id="attachment_5365" align="aligncenter" width="450"]Gambar: Clarespark.com Gambar: Clarespark.com[/caption] Pelan Tindakan Rabat Pada bahagian awal, pihak Article 19 iaitu Judy Taing dan Andrew Smith menerangkan sedikit sebanyak tanggungjawab pihak mereka di dalam menegakkan hak kebebasan pendapat dan fikiran. Mereka memperkenalkan Pelan Tindakan Rabat, bagi menghalang kebencian berbentuk kenegaraan, keagamaan dan perkauman yang bakal mencetus keganasan, diskriminasi dan juga permusuhan. Rencana tindakan ini dihasilkan di Rabat, Morocco pada 5 Oktober 2012. Ia merupakan kesimpulan dan saranan berdasarkan bengkel-bengkel tentang isu-isu yang telah dinyatakan di atas. Bengkel-bengkel tersebut telah diadakan di rantau Eropah (Vienna pada 9 dan 10 Februari 2011), di Afrika (Nairobi pada 6 dan 7 April 2011), di Asia Pasifik (Bangkok, 6 dan 7 Julai 2011) dan juga di benua Amerika (Santiago de Chile, 12 dan 13 Oktober 2011). Tugas mengelak kebencian ini dipertanggungjawabkan kepada kolektif pegawai-pegawai am, para pemimpin agama dan komuniti, media dan para individu. Ia menekankan keperluan untuk memupuk kesedaran sosial, toleransi, hormat-menghormati, dan dialog antara budaya. Kerangka Projek Kesenian Oleh itu, menggunakan landasan ini, projek yang bakal dilaksanakan ini akan menghasilkan beberapa karya dengan harapan ia boleh diterima dengan hati yang terbuka. Disebabkan projek ini berteraskan isu-isu agama dan hubungan sesama penduduk yang berlainan agama/fahaman hidup, penggerak projek ini merasakan bahawa landasan antarabangsa merupakan sesuatu yang perlu. Mungkin sahaja mereka melihatnya sebagai salah satu cara agar sudut pandangan yang lain mampu menjangkaui batas negara dan hadir di rantau antarabangsa untuk didengari oleh semua anak bangsa. Setelah selesai pembentangan mengenai tujuan dan pengenalan Article 19, mesyuarat beralih fokus kepada projek tersebut. Antara persoalan-persoalan yang timbul adalah isu negeri dan justifikasi pemilihan negeri Kelantan. Apakah sebab utama negeri ini dipilih sebagai keutamaan? Selain daripada stereotaip kasar mengenai semangat kenegerian Kelantan dan juga laporan media terhadap dominasi wacana politik PAS, wujudkah sebab-sebab yang lain? Ataupun sebenarnya pilihan ini merupakan hal yang kedua? Apakah keunikan rumah-rumah agama di kawasan tersebut jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain? Baiklah, jika andaiannya adalah bahawa dominasi wacana PAS dan stereotaip kasar ini sering membelenggu tanggapan masyarakat terhadap negeri Kelantan, apakah tanggungjawab utama seniman/seniwati yang dipilih untuk menjayakan projek ini? [caption id="attachment_5372" align="aligncenter" width="470"]Gambar: Come2Kelantan.my Gambar: Come2Kelantan.my[/caption] Seni – Sarana Bagi Menjangkaui Naratif Dominan Jika karya-karya tersebut akan dihasilkan melalui fahaman kerohanian yang bakal diperolehi dari projek ini, apakah faktor-faktor yang harus diambil kira? Pertama, faktor wacana dominan yang telah ada. Dalam konteks projek ini, yang harus difahami secara menyeluruh adalah naratif parti politik PAS. Seharusnya difahami juga bagaimana naratif politik dominan ini mempengaruhi hubungan keagamaan di sesuatu tempat, sama ada ia membentuk suatu ketegangan yang semakin menebal ataupun sebaliknya. Faktor kedua adalah keadaan sebenar yang berlangsung di negeri tersebut. Kerana seperti mana yang kita semua tahu, media hanyalah sebagai pengantara yang melaporkan berita dari sudut pandang seseorang. Realiti sesuatu tempat adalah sesuatu yang benar-benar rumit dan tidak mungkin mana-mana media ataupun medium mampu mewakilinya secara menyeluruh. Langsung perbandingan di antara kedua faktor ini adalah sesuatu yang penting dan harus diambil kira. Faktor yang pertama adalah sesuatu yang dibina melalui konsensus ataupun persetujuan sesuatu kelompok, manakala faktor yang kedua merupakan sesuatu yang dinamik dan tidak langsung dapat dimuatkan melalui mana-mana kategori. Bagi sebuah negeri yang naratifnya didominasi satu agama, wujudkah percanggahan yang jelas di antara kedua-dua faktor tersebut? Adakah naratif politik yang ada ini langsung tidak memberi ruang secukupnya untuk agama-agama lain terus hidup dan menyebarkan wacananya? [caption id="attachment_5373" align="aligncenter" width="458"]Gambar: Thirteen.org Gambar: Thirteen.org[/caption] Peranan Seni Yang Lebih Meluas Bagaimanakah seni yang memaknakan atau sebagai cerminan kehidupan manusia, melalui bentuk estetik mampu membentuk suatu sudut pandang yang berlainan? Ataupun lebih besar lagi, mampukah ia memberi impak dengan menyanggah wacana dominan yang boleh saja dikatakan bercanggah dengan realiti sebenarnya. Adakah seni yang seringkali dilihat sebagai paparan estetik semata-mata, mampu menganjurkan suatu mesej jelas terhadap hubungan keagamaan di sesuatu tempat? Di sinilah asas utama bagi para seniman/seniwati yang bakal terlibat dalam projek ini. Tempat permulaan untuk mereka menilai kembali sudut pandang mereka; apa yang harus dicerna dan apa yang harus dinilai semula secara kritikal. Kerana semestinya, tugas seni adalah untuk mengenal pasti intipati kehidupan. Intipati kehidupan yang barangkali senang sekali terlepas, dipukau oleh kepantasan masa dan kepadatan ruang. Walaupun tidak dapat dinafikan bahawa intipati kehidupan adalah sesuatu yang subjektif, tetapi penghasilan karya objektif merupakan saksi kepada realiti yang ada. Dengan harapan agar setiap tafsiran objektif inilah yang mampu dipersetujui oleh ramai pihak, mewakili sudut pandang yang benar-benar meluas dan mengukuhkan lagi hubungan yang telah lama dibina. Ia menganjurkan pandangan yang berbeza daripada pemaknaan kehidupan yang kadangkala jumud, reaksioner, dan kaku mengawal realiti mengikut acuan sendiri. Projek ini bakal memberi ruang kepada mereka untuk membentuk semula tanggapan umum yang telah ada terhadap negeri Kelantan. Mereka menggalas tanggungjawab besar – iaitu untuk memahami keadaan sebenar kehidupan beragama di negeri yang didominasi oleh wacana satu agama. Harus diingatkan bahawa ini tidak langsung membawa erti provokasi ataupun pelanggaran tatanan moral yang sedia ada. Barangkali dengan permulaan di negeri pantai timur ini, percubaan bagi para seniman untuk menilai dan memberi sudut pandang segar terhadap hubungan beragama mampu sedikit sebanyak membuka banyak lagi ruang untuk menghidupkan semula imaginasi yang ada terhadap sesuatu kawasan.

]]>

Hak asasi masyarakat trans: cabaran dan harapan

Forum yang berlangsung pada hari Sabtu yang lepas adalah suatu percubaan untuk menjelaskan segala silap faham dan rungkaian percanggahan yang wujud diantara Undang-undang Syariah Negeri dengan Perlembagaan Persekutuan. Forum yang merupakan anjuran Projek Dialog dan dengan kerjasama Justice for Sisters turut menerangkan bagaimana percanggahan yang terdapat di dalam undang-undang syariah itu, walaupun mampu disanggah dari sisi teknikaliti dan melalui kuasa Mahkamah Persekutuan, jelas memaparkan suatu gejala ataupun isu yang lebih besar dan menyeluruh. Secara amnya segala masalah ini menggambarkan tentang ketidakmampuan individu untuk berfikir dengan sendirinya tanpa bersandarkan suatu autoriti mutlak dan dogma, yang secara tidak langsung menghasilkan suatu kerangka pemikiran yang kedap idea dan empati. Info tentang penyalahgunaan dan penindasan kerap berlaku di dunia, walaupun setelah wujudnya UHDR (Universal Human Declaration of Rights). Stigma yang berleluasa di tanah kita memaksa golongan minoriti hidup dibelenggu ketakutan yang hanya mereka dan komuniti mereka sahaja yang mengalaminya. Kewujudan mereka ditentukan oleh tekanan prejudis keluarga dan masyarakat disekeliling mereka, dan menjalani kehidupan yang didominasi oleh rasa hampa dan kekecewaan. Relevan isu trans untuk masyarakat am Panelis yang pertama, Firdaus Husni menerangkan tentang kes yang berlaku baru-baru ini, berkenaan dengan kes tiga orang transgender Muslim yang ditangkap dibawah undang-undang Syariah Negeri Sembilan, Seksyen 66. Beliau merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan (Artikel 4(1), 5(1), 8, 9(2) dan 10) dan menerangkan dengan jelas tentang percanggahan yang berlaku dengan undang-undang syariah pada setiap negeri. Dari segi teknikaliti undang-undang, ianya jelas bercanggah dan bagi Firdaus Husni, langkah kemenangan kes ini merupakan suatu permulaan yang positif bagi pihak minoriti, dan beliau menegaskan tentang daya ini perlu dilakukan dengan konsisten dan merupakan langkah benar untuk menguatkan lagi pembelaan hak asasi setiap individu di negara kita. Kemelut undang-undang: antara sivil dan Syariah Kemudiannya forum diteruskan dengan Honey Tan yang memberi perspektif beliau mengenai cabaran yang membelenggu pihak transgender. Bagi beliau, melalui pengalamannya mengikuti kes yang sama di mahkamah, kemelut ini lebih kepada pergelutan yang mencakupi isu yang lebih besar. Ianya merupakan pergelutan diantara kelompok yang ingin memartabatkan undang-undang syariah lebih daripada undang-undang sekular. Diantara dogma yang melahirkan golongan pemaksa dan otoritatif dengan demokrasi yang bersandarkan persetujuan ramai pihak. Diantara pihak yang melaksanakan suatu tatanan yang seragam melalui penggunaan teks suci tanpa kompromi dengan pihak yang melaksanakan suatu tatanan bersendikan premis kebebasan hak individu sebagai permulaan utama. Pengalaman di pinggir Panelis seterusnya, Dorian pula menyatakan justifikasi aktivisme beliau membela pihak minoriti melalui pengalaman peribadi beliau. Dan terus terang saya nyatakan, stigma yang dialami oleh beliau sebagai seorang trans-lelaki cukup jelas untuk mengukuhkan pendirian beliau untuk menjadi seorang aktivis. Jika ingin dilihat daripada pengalaman saya sendiri sebagai seorang heteroseksual, perbualan dan prejudis yang berlegar dikalangan kelompok heteroseksual sendiri sudah cukup menjelikkan dan benar-benar memualkan. Empati yang harus dipupuk dari usia kecil seolah-olah tidak pernah wujud dan kebencian yang terkumpul di dalam benak mereka benar-benar merbahaya, dan ianya tidak langsung harus dikira melalui perlakuan fizikal seperti penggunaan keganasan, tetapi lebih kepada tanggapan dan kondisi pemikiran mereka sendiri. Dengan menggunakan pendekatan kewujudan itu sendiri, iaitu mengambil kira pengalaman kelompok minoriti sebagai fenomena pengalaman mereka, tahap empati boleh dikukuhkan dan membentuk pendirian yang lebih memihak kepada kelompok yang sentiasa ditindas. Kerangka pemikiran yang kedap empati dan idea ini juga menurut Dorian, dikuatkan lagi dengan penggambaran media utama terhadap kelompok minoriti. Ini secara tidak langsung membentuk pemikiran anak-anak muda yang penuh dengan rasa prejudis dan membenci kelompok lain yang berbeza daripada mereka, ini bukan sahaja dihadapi oleh golongan trans/homoseksual, tetapi turut dirasai oleh kelompok minoriti heteroseksual yang enggan menurut tatanan masyarakat yang telah sedia ada. Mempromosi hak asasi di kalangan Melayu Muslim Panelis terakhir, Faisal Tehrani meneruskan forum dengan memberitahu para audien bahawa apa yang harus dilakukan adalah melawan wacana relativiti budaya melalui penekanan tentang nilai kemanusiaan yang universal. Beliau dengan terus terang menyatakan bahawa prejudis yang telah lama wujud ini harus diatasi melalui cara dimana prospeknya untuk jangka masa yang lebih panjang. Bagi saya ‘kemenangan’ itu tidak akan dicapai dan ianya harus dilihat sebagai suatu titik proses yang sentiasa memerlukan pembaharuan dan berdiri diatas landasan pemikiran yang benar-benar layak untuk dikirakan sebagai kerangka pemikiran yang progresif. Dan itu bagi saya memerlukan masa yang lebih lama untuk terlaksana. Beliau mengutamakan wacana akademik dan melaluinya dapat memperluaskan wacana hak asasi. Sebagai contoh, nilai individualistik telah lama wujud di kalangan rakyat melayu pada waktu dahulu melalui ungkapan peribahasa “kita semua mati, tapi kubur masing-masing”. Nilai-nilai hak asasi harus dikuatkan lagi melalui peranan para ilmuan dan harus secara konsisten menyebarkan wacana sebagai tindak balas terhadap wacana yang membela status quo. Secara dasarnya penguatkuasaan untuk mendukung hak minoriti bukan hanya harus dikukuhkan, tetapi harus mempunyai kuasa yang cukup untuk melawan wacana yang sedia ada. Hak asasi: relatif? Sejagat?  Mungkin sahaja relativiti budaya itu adalah sesuatu yang sentiasa perlu dicanggah dengan daya nilai universal yang benar-benar ampuh, kerana terus terang dikatakan, kita semua ditindas bukan atas nama kebenaran yang mutlak, tetapi kuasa dan pengaruh yang berselindung disebalik agama dan budaya. Dan setiap perlawanan yang harus dikembangkan sekarang adalah perlawanan wacana, dan ini adalah cabaran yang paling sukar dan mengambil masa yang lama. Rakyat biasa mengambil masa beratus tahun untuk punyai kesempatan agar mereka dapat memikirkan dengan mendalam tentang status keberadaan mereka. Dunia di kala ini, dimana informasi dapat diterokai dengan sekelip mata, harus digunakan sebaiknya. Pada masa yang sama, batasan yang ada mengikut konteks negara kita (dari teori sejarah, sosiologi dan juga antropologi) harus dinyatakan dengan jelas, agar pendekatan yang dilaksanakan dapat terlangsung dengan konsisten, sesuai dengan visi jangka panjang dan bukan dengan perlaksanaan yang berlandaskan emosi yang membabi buta dan seringkali membawa padah. unnamed

]]>

BFMkupas: Tahun pertama

Bfm Kupas yang dibentang oleh Edry Faizal (setelah mengambilalih daripada Ehsan Shahwahid) mengambil inisiatif untuk mewujudkan suatu ruang wacana atau pendebatan melalui saluran media Youtube. Seperti pengguna media di Malaysia, salah satu program yang paling diminati ramai (walaupun fokus utama mereka adalah penduduk bandar) adalah program ‘The Effing Show’ yang dikendalikan oleh PopTeeVee. Tetapi perbezaan ‘The Effing Show’ dan ‘Bfm Kupas’ adalah pendekatan ataupun penyelesaian yang berbeza, dimana The Effing Show hanya mengutamakan komedi dan menyindir secara tersirat melalui parodi. Bfm Kupas tidak mengutamakan sindiran, tetapi lebih kepada cara-cara alternatif tentang dialog yang harus dibangkitkan oleh penonton video tersebut. Inisiatif seperti ini dilihat sebagai sesuatu yang benar-benar positif kerana alternatif seperti ini bukan sahaja memberi ruang wacana yang baru, malah memudahkan lagi anak-anak muda untuk membincangkan tentang isu-isu yang diutarakan kerana ianya lebih senang untuk dicerna, tanpa paksaan pembacaan artikel ataupun esei yang penuh dengan istilah akademik. Mari kita ambil salah satu video terbaru dari pihak mereka, isu bantahan pembinaan gereja, isu posisi logo halal yang diletak bersebelahan dengan gambar kuil, dan isu ideologi yang dikecam oleh pihak ISMA itu disajikan secara santai dan pengacara di dalam video, Edry mencetuskan pelbagai jenis persoalan yang harus bagi kita sebagai rakyat untuk difikirkan. Seperti kemunculan NGO yang mula aktif di dalam ruang wacana politik, dan mempersoalkan konsep wira yang dipegang oleh bangsa melayu. Menarik untuk diperhatikan apabila persoalan-persoalan yang diutarakan oleh mereka lebih untuk membimbing para penonton untuk meneruskan wacana melalui komen-komen dibawah video, atau mungkin sahaja boleh dibawa ke topik kedai kopi dan sebagainya. Dan memberi ruang ataupun keselesaan untuk rakyat membicarakan setiap isu, walaupun tidak dapat kita nafikan bahawa keberanian untuk berfikir tanpa dorongan itu adalah sebenar-benarnya isu yang harus diutarakan. Membawa perbahasan kritis Barangkali mereka ingin membawa peranan sebagai orang tengah, hanya memainkan seni perbidanan untuk mempersoalkan setiap kata-kata ataupun pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terbabit. Kerana saluran alternatif seperti video di Youtube, lebih senang untuk mengambat hati anak-anak muda, dan lebih bagus lagi ia dapat membantu mereka berfikir dengan lebih kritis dan bertanggungjawab untuk menggunakan pemikiran mereka secara mandiri semasa mencerna berita-berita yang dikeluarkan oleh media. Di dalam masa satu tahun, Bfm Kupas berusaha untuk mengeluarkan persoalan-persoalan yang diperlukan oleh kita semua. Selalunya terdapat tiga isu utama di dalam satu video, dan pengacara berjaya mempersoalkan isu-isu tersebut dengan halus. Episod pertama dikeluarkan semasa berlakunya siasatan ke atas Dr. Kassim Ahmad berdasarkan premis sensitiviti orang Islam di Malaysia. Kemudian diteruskan lagi dengan pernyataan ISMA (Ikatan Muslimin Malaysia) tentang perlunya pihak antarabangsa mengakui keberadaan Melayu sebagai pemilik utama negara ini. Pengacara Ehsan Shahwahid berjaya menyentuh bahagian-bahagian yang menjadikan setiap isu itu beralih menjadi rapuh, dan mempersoalkan kapasiti setiap pihak yang terbabit. Seperti kes Kassim Ahmad, pengacara menyatakan dengan jelas tentang keperluan dialog ataupun sesi debat untuk menyelesaikan segala silap faham ataupun kemelut yang berlaku, kerana suatu proses berdialog selari dengan tuntutan di dalam perundangan Islam, dan lebih elok daripada melakukan persidangan akhbar dan mengecam kesemuanya pihak-pihak yang berlainan pendapat daripada ketetapan dominan yang disokong oleh pihak yang berkuasa. Diteruskan lagi dengan kes pernyataan ISMA, pihak Bfm Kupas dengan jelas menyatakan percanggahan yang ketara, iaitu pengutamaan ISMA terhadap isu kedaulatan bangsa Melayu. Bukankah Islam menjangkaui batasan ras, dan bukankah cinta tuhan melebihi pergelutan ideologi ataupun politik? Tidak lari daripada hal sensitif Pihak Bfm Kupas berjaya menunjukkan (mungkin secara tersirat) bahawa pergolakan yang dihasilkan ini adalah disebabkan pengaruh kuasa, dan mengutip kata Ali Shariati di dalam bukunya ‘Religion VS Religion’, puak yang menyebarkan silap faham dan menghancurkan nilai-nilai agama itu sendiri adalah puak-puak agamawan yang menggunakan agama untuk mengukuhkan pengaruh politik mereka. Mereka memulakan dahulu usaha-usaha yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai masyarakat. Iaitu suatu usaha untuk mempersoalkan segala masalah ataupun isu yang disebarkan melalui pihak media. Tidak dapat saya nafikan, memang terdapat segelintir daripada kita yang bersetuju dengan pendapat mereka, bahawa isu-isu disebalik semua ini adalah bersendikan suatu proses pembodohan yang ingin disumbatkan kepada rakyat, tetapi mereka mulai mengambil inisiatif untuk menyuarakan dengan cara yang lebih elok, tidak menuduh, tidak sinikal, pesimistik dan tidak juga membabi buta menyatakan alasan yang bakal menimbulkan segala jenis tidak faham yang tidak diingini. Mereka mengambil jalan tengah, jalan yang hanya membuka ruang untuk kita semua memikirkan segala kemelut yang berlaku ini dengan sendiri, dan bimbingan mereka harus dihargai seadanya. Kerana usaha-usaha sebegini juga harus diteruskan lagi oleh pihak-pihak lain, harus menjangkaui pendirian politik kepartian ataupun batasan bangsa dan agama. Mungkin sahaja segala penat lelah dan kebingungan yang berlaku pada masa ini hanya akan membawa kita ke arah sikap sinikal dan pesimistik terhadap cara-cara bagi menangani masalah-masalah yang ada. Tetapi atas nama kemajuan negara kita sendiri, bukan dari segi pembangunan fizikal ataupun dari pengumpulan harta persendirian, tetapi atas nama kesejahteraan manusia dan mampu mengiringi kita ke kerangka pemikiran yang lebih bagus. Tanpa sandaran kepada mana-mana inisiatif pihak luar, sebaliknya kukuh berdiri di atas kaki sendiri. Pihak mereka melalui usaha-usaha video mereka berjaya menunjukkan bukti bahawa kita sebagai rakyat biasa mampu berfikir secara kritis, suatu kondisi pemikiran yang berjaya menggugat naratif pihak berkuasa yang ingin berselindung disebalik sikap feudalisme, dimana rakyat biasa tidak mampu dan tidak boleh mempersoalkan apa-apa tindakan yang dilakukan oleh mereka. Mereka berdiri di atas dasar amateurism, seperti yang diajukan oleh Edward Said, “…keinginan yang tidak digerakkan oleh keuntungan atau ganjaran tetapi oleh nilai cinta dan minat yang tidak dapat dihilangkan dalam melihat sesuatu isu yang lebih besar dan menyeluruh, mencari hubung kaitnya, dan menolak untuk diikat di dalam suatu bidang kepakaran, dan kasih benar terhadap idea-idea dan nilai-nilai sejagat meskipun dibatasi oleh sesuatu karier.” Peranan utama yang dibawakan oleh mereka bersesuaian dengan objektiviti Projek Dialog dan buat masa ini, ianya satu-satunya platform media yang mempersoalkan niat ataupun agenda disebalik isu-isu sosio-politik melalui laman web youtube. Khas untuk masyarakat tempatan dan tidak disertakan individu yang berpengaruh, barangkali untuk mengelakkan tanggapan bahawa mereka merupakan platform yang berat sebelah. unnamed

]]>